Ve funkci nahradila dosavadního tajemníka Petra Kubenku, jenž odešel k 31. březnu 2021 do důchodu. Ve funkci tajemníka působil 18 let.

K 1. dubnu 2021 jmenoval starosta města Miroslav Halatin na základě výběrového řízení a se souhlasem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje tajemnicí frenštátského městského úřadu Radku Krištofovou. „Těším se na spolupráci s novou tajemnicí. Přichází k nám člověk zvenčí, mimo Frenštát, který má bohaté zkušenosti z působení jak v soukromé sféře, tak i ve státní správě a samosprávě. Jejím hlavním úkolem bude zajištění stabilního a kvalitního chodu úřadu,“ uvedl starosta města.

Očkování seniorů v novojičínské nemocnici.
Frenštát vozil seniory na očkování. Jelo jich dvacet šest

Radka Krištofová je absolventkou Slezské univerzity v Opavě a Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, v oborech veřejné správy a samosprávy, regionálních a evropských politik a ekonomie. Působila na pozicích v soukromém sektoru i ve veřejném sektoru, kde její poslední pozicí byla volená funkce starostky.