Celkové náklady dosáhnou výše 11,4 milionu korun, přičemž by komunikace měly být opraveny do konce června letošního roku.

„Vybrané komunikace opravujeme z důvodu jejich neuspokojivého až havarijního stavu. Cílem je samozřejmě zvýšení bezpečnosti a zlepšení jízdního komfortu při provozu na místních komunikacích. Náklady na opravy budou plně hrazeny z rozpočtu města,“ sdělil Jan Rejman, starosta města Frenštát pod Radhoštěm.

Ilustrační foto.
Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Besip 2024

Opravovat se tyto komunikace budou pomocí dvou technologií. Jedná se o pokládku podkladní a obrusné vrstvy z asfaltobetonu nebo opravu penetračním makadamem. „Při opravách dochází k vyfrézování povrchu, srovnání a následně k pokládce asfaltobetonových vrstev. U opravy penetračním makadam dochází k rozrytí stávajícího krytu, návozu kostry z kameniva a zřízení finálního krytu,“ vysvětlil průběh způsobu opravy Jiří Pavelec z odboru investic a rozvoje MěÚ Frenštát pod Radhoštěm.