V první etapě budou prováděny práce na vodovodu situovaném ve veřejné zeleni, ve druhé etapě (termín 20.-24.05.2024) bude opraven vodovod umístěný na trase místní komunikace na ulici Vávrova. Vzhledem k tomu, že stav vodovodu je havarijní, budou četné závady zařízení řešeny jeho výměnou.

Stav přechodů pro chodce ve městě před nástřikem.
Ve Frenštátě budou bezpečnější a výraznější přechody pro chodce

„Žádáme proto obyvatele přilehlých ulic o obezřetnost a opatrnost. Pokud to jen půjde vyhněte se místu provádění stavebních úprav,“ sdělila Kamila Hyšplerová, referentka odboru investic a rozvoje MěÚ Frenštát pod Radhoštěm.