Ve Frenštátě pod Radhoštěm se rozhodli k větší efektivitě. Tamní radní zhodnotili činnost jednotlivých komisí a dospěli k jasnému závěru. Komisí je jednak moc, navíc, jsou některé zbytečné, nebo zbytečně pracují samostatně.

O této problematice pohovořila na posledním zasedání zastupitelstva přímo starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová. Ta připomněla, že v minulém volebním období mělo město deset komisí. Konkrétně se jednalo o komise rozvoje města, dopravní, bytovou, školství, sportu, cestovního ruchu, sboru pro občanské záležitosti, pro zrušení a zasypání Dolu Frenštát, prevence kriminality a kultury.

„Některé komise pracovaly tak, že radě nepředkládaly žádná doporučení, nepodávaly návrhy. Rada vyhodnotila takovou činnost jako neefektivní,“ uvedla starostka a dodala, že dalším úhlem pohledu na činnost komisí byla možnost jejich případného spojení. „Vyšly podněty i ze samotných komisí, protože jejich činnost byla podobná nebo se prolínala,“ pokračovala Leščišinová.

Výsledkem zhodnocení činnosti komisí bylo, že rada zrušila komisi pro občanské záležitosti, jejíž činnost převzal odbor vnitřních věcí a školství. Stejně dopadla komise dopravní. Podle radních pracovala velmi málo a problematika, kterou se zabývala, je úzce spojena s rozvojem města. „Z komise kultury vyšel požadavek na spojení s komisí cestovního ruchu. Propojení činností obou komisí se dá efektivněji využívat. Stejně se musely scházet a předávat si informace, což bylo zdlouhavé,“ vysvětlila další opatření starostka Frenštátu. Sloučily se rovněž komise školství a sportu. Komise již takto kdysi pracovala, ale sportovci si v minulém volebním období vymínili samostatnou komisi. Nyní se tedy vše vrací ke starému. „Zůstávají komise pro zasypání Dolu Frenštát, nebo bytová, která má velmi důležitou funkci,“ uzavřela Leščišinová.