Každé město má svou partičku lidí, kteří chodí či jen tak postávají, a tu a tam z nich vypadne věta typu: Nemůžete mi půjčit nějaké drobné? Málokde je ale asi taková soustředěnost těchto lidí, jako ve Frenštátě pod Radhoštěm u vlakového nádraží. „Město vyhláškou reagovalo na připomínky obyvatel,“ uvedl ředitel frenštátské městské policie, Ondřej Matějek, a upřesnil, že kromě okolí nádraží se zejména bezdomovci, pochtívající peníze, objevují na náměstí a u obchodního domu Albert. „Ten zákaz není celoplošný, ale pouze na vymezených místech.“

Frenštát pod Radhoštěm je jediným městem, které má ve vyhlášce o veřejném pořádku stať o zákazu žebrání. Nic podobného nemá Nový Jičín, kde se podivná komunita rovněž schází u nádraží, a ani Kopřivnice. „Kdysi jsme uvažovali o tom, že to do vyhlášky o veřejném pořádku zahrneme, ale u nás to až tak velký problém není a uvědomili jsme si, že v případě potřeby řešení takového případu můžeme použít jiný paragraf,“ sdělil Jan Müller, velitel Městské policie Kopřivnice.

Ani v Bílovci, Příboře či ve Štramberku o žádném takovém znění vyhlášky neuvažují. „S tím tady u nás nemáme problém,“ tvrdí shodně zástupci městských policií těchto měst.

Dalším z měst, kde naopak přiznávají, že se tu a tam někdo žebrající objeví, je Studénka. „Myslím si, že je to tak ve většině měst, že se občas někdo takový objeví. U nás to je jen na určitých místech a ne moc často. Pokud se s tím setkáme, nebo na to někdo upozorní, řešíme to v rámci daných pravomocí,“ sdělil zástupce velitele studénecké městské policie, Stanislav Pospěch s tím, že město ale o podobné vyhlášce, jako má Frenštát pod Radhoštěm, neuvažuje.

Důvodů, proč jsou ve většině měst ve vydávání vyhlášky, zakazující žebrání obezřetní, je více. „Když například vezmu v úvahu poslední zvonění studentů, tak to v podstatě není nic jiného, než žebrání. A jak by to pak někdo chtěl rozlišovat,“ uvedl jeden z příkladů kopřivnický velitel Müller.