Zastupitelé například projednají výroční zprávu města, účetní závěrku a závěrečný účet města za rok 2023. Celý program jednání zahrnuje 23 bodů.

Zastupitelstvo bude také rozhodovat o poskytnutí individuální dotace SK Beskyd Frenštát p. R., z.s. na realizaci akce u příležitosti 100. výročí fotbalu ve městě a o poskytnutí návratné finanční výpomoci TJ Slovan Frenštát p. R., z.s. na opravu komunikace v jejich areálu. V rámci agendy dotací zastupitelé projednají žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro Moravskoslezský kraj na spolufinancování projektu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva".

Mezi tradiční body jednání pak budou patřit majetkoprávní záležitosti a informace o provedených rozpočtových opatřeních. V závěru jednání bude zastupitelstvo schvalovat Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu.