Vzhledem k velkému počtu registrací, jsou děti rozděleny do tří skupin. Vítání občánků se uskuteční natřikrát v 10, 11 a 12 hodin. V první skupině dětí je také pozván první občánek letošního roku David Kretek. Pro každého z nových občánků je připraven věcný dárek a dárková sada s poukazem na členství zdarma ve frenštátské knihovně pro dítě do 6 let. Město tak pokračuje v zapojení do projektu Bookstart – S knížkou do života.

 

„Vzhledem k platným mimořádným opatřením jsme museli přistoupit i k omezení počtu osob. Každé dítě tak mohou doprovodit pouze dvě dospělé osoby. Zároveň byli rodiče v pozvánkách upozorněni, aby se seznámili a dodržovali platná epidemiologická opatření,“ uvedla Naděžda Besedová z odboru vnitřních věcí a školství MěÚ Frenštát pod Radhoštěm. 

Pokud to epidemiologická situace dovolí, další vítání občánků se uskuteční v průběhu podzimních měsíců letošního roku. „Rodiče proto žádáme, aby sledovali informační kanály města, kde budou včas zveřejněny informace o možnosti registrace dítěte k tomuto slavnostnímu aktu,“ uzavřela Naděžda Besedová.