„Už se mi o tom moc nechce mluvit, připadám si jako ve zvláštní společnosti,“ nastínil starosta Fulneku Josef Dubec. Upozornil zastupitele, že mají k dispozici vyjádření SmVaKu a jestli se nedohodnou, tak to bude pro město špatné. Fulnek totiž počítal s tím, že tři miliony korun z prodeje použije na stavbu kanalizačního přivaděče. „Uvědomte si, že každý odkup je záležitostí dvou stran. Cenu určuje i ten kdo kupuje,“ upozornil Dubec.

Zásadně proti revokaci usnesení byla například zastupitelka Jana Mocová. Té totiž vadilo, že město by podle navrhované smlouvy mělo za deset let odprodat vodovodní přivaděč SmVaKu za 15 procent pořizovací ceny. „celé to stálo šestatřicet milionů a my to chceme prodat za šest,“ kritizovala skutečnost Mocová. „Nelíbí se mi, jak někdo nutí města prodávat majetek nevýhodně, aby porušovala zásadu správného hospodáře. Nikdo z nás by neprodal nový majetek za patnáct procent a myslím si, že všichni bychom se snažili mít z toho aspoň malý zisk. Navrhuji stáhnout tuto věc z programu a dát auditorovi prověřit celou veřejnou zakázku, protože není v pořádku. A aby se vyjádřil k uzavření této smlouvy o budoucí smlouvě,“ uvedla dále Mocová.

Ta rovněž připomněla, že zamítavě se k prodeji staví i Úřad pro hospodářskou soutěž, který tvrdí, že uvažovaný prodej není v souladu se zákonem. „Musí být realizován za tržní cenu. Z toho pohledu se úřadu jeví jako problematické prodej realizovat za kupní cenu ve výši patnácti procent pořizovacích nákladů, zvláště pak když se prodej bude realizovat za deset let. Vůbec není jasné, jak se budou ceny v místě a čase obvyklém pohybovat,“ citovala stanovisko úřadu Mocová a dodala, že úřad doporučuje uzavřít kupní smlouvu tak, že ujednání o kupní ceně bude obsahovat odkládací doložku s tím, že v době účinnosti smlouvy, tedy za deset let, bude stavba oceněna nezávislým znalcem.

„Možnost, že by kupující zaplatil pouze patnáct procent pořizovací ceny přivaděče, lze podle úřadu realizovat pouze, pokud opatření schválí evropská komise. Žádné schválení jsme neobdrželi,“ doplnila mimo jiné Mocová.

Starosta se bránil a prohlásil, že město udělalo, vše potřebné, co mělo. „A taky musíme hledět na to, co nám řekl SmVaK. Podle informací, které mám od jistého člověka, se podobné objekty loni prodávaly za deset milionů, letos jen za pět,“ řekl Dubec a znovu upozornil, že zastupitele, aby hlasovali, jak chtějí, ale aby si uvědomili, že město má v plánu řadu dalších akcí, které by bez peněz nešlo realizovat
Místostarosta Jaroslav Štekbauer vzápětí navrhl, aby starosta nechal hlasovat o ukončení rozpravy a posléze vyvolal hlasování o revokaci a případném schválení dříve neschválených záležitostí. Tak se i stalo. Návrh Mocové, aby město zadalo auditorské firmě, aby prověřila postup při zadávání veřejné zakázky vodovodní přivaděč Bravinné – Lukavec – Jílovec a požádalo auditora o stanovisko k uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, neprošel.