Dívky ve věku od 9 do 12 let se mohou hlásit do 19. června v Městském kulturním centru Fulnek, kde si mohou vyzvednout přihlášku v kanceláři MKCF nebo ji mají možnost vytisknout z webových stránek této organizace. Odevzdat přihlášku je možno osobně v kanceláři nebo zaslat naskenovanou na mail kutura@fulnek.cz. Konkurz na novou princeznu Terezku se uskuteční 25. června. Vítězka bude město celoročně reprezentovat na vybraných akcích.