Přihlášky jsou k dispozici v kanceláři kulturního střediska a také na webových stránkách www.mkcf.cz.

Termín pro jejich odevzdání je do 13. března, a to buď do kanceláře městského kulturního centra, anebo je mohou zájemci zaslat prostřednictvím e-mailu na adresu kultura@fulnek.cz.

Samotný konkurz se uskuteční 27. března od 16 hodin v salonku kulturního centra.

„Korunovace princezny proběhne veřejně 16. června na Dni města Fulneku 2018,“ uvedli organizátoři s tím, že kritériem pro korunovaci dívky je věk od devíti do 12 let.