DOMY S HISTORIÍ

„Tento rodák z Rosengasse, dnešní Dvořákovy ulice, se v mládí vyučil u varhanáře Sebastiána Staudingra z Andělské hory,“ představil majitele dílny Radek Polách z Muzea Novojičínska. Podle jeho informací začala novojičínská varhanářská dílna brzy prosperovat a díky tomu byl v roce 1836 Johann Neusser přijat za měšťana.

Po jeho smrti dílnu, specializovanou na výrobu strunných hudebních nástrojů, převzal jeho syn Carl Neusser. A byl to právě on, kdo v roce 1881 na pozemku bývalé purkmistrovy zahrady, nacházející se na dnešní křižovatce ulic Jiráskova a K nemocnici továrnu na varhany a harmonia založil. „Zde novátorsky zavedl výrobu kuželových vzdušnic a pneumatického systému pro varhany,“ doplnil Polách. Neusserova továrna zanikla na konci první světové války, protože se podnik, stejně jako mnoho dalších, dostal v důsledku válečných půjček do hospodářských problémů. Nástroje, pocházející z něj, lze však obdivovat doposud. „Umění této varhanické rodiny lze totiž najít v mnoha kostelích Valašska, Kravařska a Hané, vysvětlil Polách a dodal: „Několik exemplářů harmonií se rovněž nachází ve sbírkách Muzea Novojičínska.“