Řadu štramberských zastupitelů doplnil člen finančního výboru Pavel Podolský, kterého zastupitelé ve veřejné volbě zároveň zvolili také do rady města.

„Na volebním vyjednávání jsme se dohodli, že zastoupení v radě města bude poměrné," upozornil zastupitele před jejich volbou starosta města David Plandor a také uvedl, že radní, který odstoupil, působil za politickou stranu ODS.

Ačkoliv zastupitel Petr Tůma navrhnul do rady města Pavla Beneše, nesetkala se tato volba s úspěchem. Pavla Podolského následně podpořilo třináct zastupitelů z dvaceti přítomných. Pavel Podolský, jenž dříve zastával funkci místostarosty města, nahradil Ondřeje Šimíčka, který na post zastupitele, radního města a předsedy komise kulturní, školské a volnočasových aktivit k 8. březnu rezignoval. Novým předsedou této komise se stal jeden z jejich členů, Milan Hanzelka.

Obměny v nedávné době neproběhly jen ve vedení města, ale také v tamní jednotce dobrovolných hasičů. Od února vede štramberské hasiče Jan Holub, který v této funkci nahradil dosavadního velitele Jiřího Juračáka. „Pan Jiří Juračák nadále zůstává zástupcem velitele a bude novému veliteli nápomocen," vysvětlil ve Štramberských novinách starosta David Plandor. (ire)