Studénka na svého slavného rodáka nezapomíná. Významné československé duchovní osobnosti 20. století bude věnován ve městě přelom dubna a května. Život kardinála Tomáška, který se narodil 30. června 1899, pak bude až do podzimu připomínat speciální výstava v místním zámku.

PŘEJMENUJÍ ŠKOLU

Za největší poctu muži, který v listopadu 1989 pronesl při mši ve svatovítské katedrále legendární větu „Já a celá církev stojím na straně národa“, však lze považovat přejmenování zdejší základní školy T. G. M. na Základní školu Františka kardinála Tomáška Studénka. „Jde o návrh ředitele ZŠ T. G. M., který následně schválili zastupitelé na svém únorovém jednání,“ vysvětlil starosta města Libor Slavík. Škola si navíc letos připomíná 90. let od svého založení, a tak se významná událost spojila do dvou významných jubilejí.

„U příležitosti těchto výročí jsme si řekli, že by přejmenování nebylo špatné. Projednali jsme to s kolegy, našli jsme shodu, takže jsme se k tomu rozhodli. Veškeré materiály potřebné k přejmenování jsou již odevzdané na ministerstvu školství, každým dnem čekám na jejich vyjádření, respektive posvěcení a nový název by měla naše škola mít od 1. září letošního roku,“ potvrdil ředitel ZŠ TGM Milan Stiller.

Ředitel se svými kolegy minulý týden zorganizoval projektový den věnovaný osobnosti kardinála Tomáška a jeho součástí byla také beseda s jeho sestřenicí žijící v nedalekém Jistebníku. Na 30. dubna pak v rámci oslav 90. let od založení školy bude jedna místnost přeměněna v expozici, kde budou k vidění obrázky ze života kardinála či jeho publikační činnosti.

PŘIJEDE KARDINÁL DUKA

Velká sláva pak čeká Studénku o den později, ve středu 1. května. V místním kostele sv. Bartoloměje se uskuteční mše svatá Na poděkování za životní dílo a odkaz Františka kardinála Tomáška za přítomnosti kardinála Dominika Duky a následovat bude vernisáž výstavy.

„Kardinál Duka převzal záštitu nad akcí a přijede na slavnostní zahájení výstavy o kardinálu Tomáškovi, kterou chystáme v prostorách zámku ve Studénce,“ potvrdila účast nejvyššího církevního představitele v Česku Hana Maiwaelderová, ředitelka městské organizace Sport a kultura Studénka (SAK Studénka).

„Oslovili jsme jak církevní, tak laickou veřejnost. Oslovili jsme všechny kraje, ve kterých kardinál Tomášek působil,“ řekla dále ředitelka. Výsledkem je, že záštitu nad akcí převzali také hejtmani, ministr kultury a další významní církevní představitelé.

Výstava s názvem František kardinál Tomášek bude pro veřejnost otevřena od 2. května až do konce října a některé artefakty spojené s jeho osobností budou vystaveny vůbec poprvé. „Kardinál Tomášek nebyl jen církevní osoba, byl osobnost, která se zapsala do celospolečenského vývoje, měl vztah i k sametové revoluci. Není tam pouze linka křesťanská, ale celospolečenská,“ připomíná na závěr Hana Maiwaelderová.

František Tomášek

Byl jedním ze symbolů událostí po listopadu roku 1989. Řeč je o Františkovi Tomáškovi, katolickém duchovním, pedagogovi a teologovi, jenž byl v letech 1965 až 1977 apoštolským administrátorem pražské arcidiecéze a poté až do roku 1991 34. arcibiskupem pražským a primasem českým. Narodil se v dnešní Družstevní ulici v objektu s číslem 88, který ještě asi před deseti lety fungoval jako základní škola. Otec Františka Tomáška bydlel ve škole jako místní nadučitel a varhaník František Tomášek se mu a jeho manželce Zdence narodil jako druhý nejstarší z šesti dětí 30. června 1899.

Měl ještě tři bratry a dvě sestry. Dne 20. března 1968 vydal prohlášení, ve kterém výslovně upozornil na pronásledování církve v předchozím období komunismu, v časech normalizace působil spíše opatrnicky, ale později se stále častěji a ostřeji vyslovoval proti komunistickému režimu i jeho počínání. Dožil se úctyhodného věku 93 let byl pohřben v roce 1992 ve svatovítské katedrále. Bývalou školu, kde se František Tomášek narodil, využívá městský úřad pro své potřeby.