V okrese fungují celkem tři, a to dětský domov v Novém Jičíně, Příboře a Fulneku. Jejich zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Dohromady je v těchto zařízeních v současnosti 82 dětí, přičemž celková kapacita všech domovů je 89 míst.

Příčiny

Skutečnost, že děti se dostávají do těchto zařízení kvůli špatně fungující rodině, potvrzují samotní ředitelé domovů. „Rodina prostě neplní své základní funkce. Málokdy je to z toho důvodu, že si to děti zaviní samy,“ poukázal Břetislav Polášek ředitel Základní školy a dětského domova Fulnek. „Rozhodně neplatí ten archaický názor, že děti se dostávají do domovů z důvodů osiření. To je opravdu mizivé procento,“ vysvětlila ředitelka dětského domova v Novém Jičíně Blanka Flisníková.

Situaci každopádně nepřispívá nevšímavost okolí. „Pokud se u dítěte objeví nějaký problém, například záškoláctví nebo trestná činnost, měli by hledat příčiny všichni, škola, sousedi, policie,“ poukázala ředitelka dětského domova v Příboře Miluše Petřeková.

Sponzorství

Sehnat sponzora není pro dětský domov mnohdy jednoduché. „Sponzorů je hrozně málo. Máme jednoho stálého, a to je Siemens Frenštát, ale jinak je horko těžko sháníme. Máme spíše takové ty soukromé sponzory, jako například paní starostku Mužnou, která na nás pamatuje například na Den dětí nebo na Vánoce,“ podotkla Petřeková. Část takto získaných financí využívají ve prospěch dětí, například na zájezdy. „V minulosti jsme jich využili například na opravu bazénu,“ dodala Petřeková.

Podobně i v Novém Jičíně mají jednoho stálého velkého sponzora, Visteon Autopal. „Shánění sponzorů je docela problém, je to založeno na osobním kontaktu. Hodně záleží na naší aktivitě,“ řekla Flisníková.

Kam dál?

Děti zůstávají v domovech do 18 let, pokud ještě studují, mají však možnost zůstat až do 26. „Máme jednu dívku, která studuje Vyšší odbornou školu zdravotnickou v Brně. Je jí 20 let, takže tady určitě ještě nějaký čas bude,“ naznačila Petřeková.

Se zavedením do samostatného života domovy dětem všemožně pomáhají. Snaží se jim pomoci s hledáním práce, kupují jim nutné vybavení do domácnosti a podobně. „Věcná pomoc až do 15 tisíc je daná ze zákona,“ doplnila Petřeková.

Na Novojičínsku sice nefunguje Dům na půli cesty, kam děti mají možnost odejít po dovršení plnoletosti, ale domovy plánují zřízení takzvaných startovacích bytů. Tam by se mladí lidé měli naučit starat sami o sebe.

Kvalifikovaný personál je problém

Problémem je chybějící kvalifikovaný personál. Podle zákona o pedagogických pracovnících, musejí vychovatelé do 31. prosince 2009 začít studovat speciální pedagogiku. „Personál je, ale kvalifikovaného málo. Pokud někdo už má speciální pedagogiku, tak jde raději učit než vychovávat, protože je to lépe finančně ohodnoceno,“ nastínil Polášek. „Ta kvalifikace je poměrně náročná. Vysoké školy školy neotvírají tolik oborů, navíc pracovníci musejí mít speciální psychologické vyšetření,“ poukázala Flisníková.

Ve Fulneku bude nový dětský domov

Nový dětský domov by měli v létě příštího roku otevřít ve Fulneku. „Prvního června bychom měli začít s rekonstrukcí budovy bývalého učiliště. Pomohla nám v tom návštěva paní Wenigerová, která se tady byla podívat,“ uvedl Polášek s tím, že akci financuje Moravskoslezský kraj částkou 35 milionů korun. „Snažím se o to už deset let a konečně se to povedlo. Už se moc těšíme,“ dodal.