Kluziště vyrostlo v areálu zdejší obecní zahrady a k jeho slavnostnímu otevření došlo v sobotu 26. září. Ovšem, o jeho vybudování se začalo mluvit ihned po osamostatnění obce. „S úpravami začali pánové Emil Bosák, starosta obce, a jeho zástupce Jiří Dunaja,“ připomněla současná starostka Jiřina Pešlová a jedním dechem dodala: „Z nedostatku finančních prostředků nebylo možno dále pokračovat a pozemek zarůstal trávou.“

Téma znovu ožilo v roce 2007, kdy spolu síly spojily, občanské sdružení SK Real, místní dobrovolní hasiči SDH Vrchy a samozřejmě, samotná obec.

Jejich snaha se ubírala přes nejrůznější nadace či sponzory, ale i tudy cesta nevedla. „Koncept samotného hřiště nikdy neuspěl,“ přiznala Pešlová. Iniciátoři se nakonec rozhodli zapojit do projektu všechny občany nevelké obce. Impulsem bylo obnovení tradiční dubnové pouti na svátek svatého Jiří, kdy se věřící po slavnostní mši setkávají s vedením obce v místní zahradě. „Vznikl tedy projekt Zahrada všem, zahrnující všechny věkové generace. Své místo zde najdou děti i dospělí. Každoročně se tady konají obecní slavnosti a scházejí se zde také občané, chalupáři a chataři. Zahrada je volně přístupná po celý den,“ řekla starostka.

Děti vytvořily návrhy hřiště

Novou tvář hřišti dali mimo jiné žáci Základní školy v Březové na Opavsku, kteří nakreslili návrhy, jak má areál vypadat. Během sobotního ceremoniálu vyzdvihla starostka Jiřina Pešlová práci všech zainteresovaných, zároveň však připomněla, že práce na areálu zdaleka neskončily. „Je třeba dobudovat oplocení a dotvořit vše tak, aby bylo hřiště multifunkční,“ poznamenala starostka. Otevření hříště doprovázel sportovní program, vyvrcholením byl večerní ohňostroj. A z čeho měla Jiřina Pešlová největší radost? „Reakce dětí, které odcházely domů, plné dojmů a zážitků, je pro nás největší odměnou.“

Tento den patřil také připomenutí nedávných bleskových povodní, které silně zasáhly nejen Novojičínsko. Poděkování se dočkali všichni, kteří se podíleli na odstraňování následků živelné pohromy. Ocenit věcným darem obrovskou pomoc místních hasičů se rozhodli také samotní lidé, postižení velkou vodou. Stopadesátky z Vrchů tak disponují od soboty novou elektrocentrálou a motorovým čerpadlem.