V Bílovci tak vysypali půl tuny směsného odpadu na dvůr a zkoumali ho. „V den vzorkování byl na zpevněnou plochu v prostoru firmy Slumbi vysypán směsný komunální odpad o hmotnosti zhruba 500 kg, který byl svezen z vytipované lokality ve městě, ze smíšené zástavby,“ vysvětluje Jan Bartoš, dočasný vedoucí provozu SLUMBI a současně vedoucí odboru vnitřních věcí města Bílovec a pokračuje:

V depu Českomoravské železniční opravny probíhá rekonstrukce Slovenské střely, 21. dubna 2021 v Přerově.
Renovace legendární Slovenské strely finišuje. Dobový interiér nemá chybu

„Vzorek byl následně čtyřmi pracovníky roztříděn na vybrané druhy odpadů, které byly uloženy do plastových pytlů a zváženy. Metodické vedení a sjednocení postupu bylo zajištěno proškoleným technickým pracovníkem společnosti INCIEN (Institut Cirkulární Ekonomiky). Veškerá data byla sepsána a analyzována.“

„Rozbor směsného komunálního odpadu jsme nechali provést, abychom zjistili podrobné složení a hmotnostní poměry konkrétních složek v tomto odpadu. Věříme, že výsledky analýzy, které jsme v pátek dostali, nám usnadní rozhodování o možných směrech nakládání s odpady a odhalí další potenciál pro separaci odpadu. Z výsledků je patrné, že se určitě budeme muset zaměřit na třídění kuchyňského kompostovatelného, nekompostovatelného i zahradního odpadu a prověřit, co stojí za tím, že lidé netřídí více textil a další komodity,“ hlásí za vedení města Bílovce starostka Renata Mikolašová.

Pole mezi Svinovem a Porubou připravené k zástavbě.
V Ostravě se chystá nová čtvrť pro tisíce lidí! Bude stát na poli

Až 73 procent odpadu, který byl lidé mohli dál třídit

„Tyto výsledky umožní zastupitelům města mimo jiné zvolit také vhodný postup a opatření ve smyslu eliminace nebezpečných a kritických typů odpadů,“ doplňuje Jan Bartoš.

Akce se v areálu firmy Slumbi osobně zúčastnili Jakub Unucka, 1.náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, někteří zastupitelé města Bílovce, členové dozorčí rady společnosti Slumbi, pracovníci městského úřadu a starostové okolních obcí spolupracujících s firmou Slumbi. Stalo se tak v úterý 20.dubna, u příležitosti Dne Země.

Z výsledků, které vedení města včera získalo, vyplynulo, že v nádobách směsného komunálního odpadu se nachází až 73 procent odpadu, který byl lidé mohli dál třídit. Největší zastoupení, 38 procent, přitom měl biologicky rozložitelný odpad, hojně zastoupen byl i textil 6,9 procent a sklo 9 procent.

Frekventovaný most čeká několikaměsíční rekonstrukce. Lidé na objízdných trasách neskrývají své obavy. Duben 2021.
Tisíce lidí z Ostravy a Hlučínska v pasti. Oprava mostu je odřízne od světa!

K TÉMATU

V současné době vyváží firma Slumbi v Bílovci a okolních obcích kontejnery na směsný odpad jedenkrát za 14 dnů a lidé zde platí ročně za odpady 600 korun za osobu, v loňském roce obec doplácela na každého občana z rozpočtu města necelých 400 Kč. Kromě toho jsou zde k dispozici kontejnery na tříděný odpad.

Zelený odpad mohou lidé odkládat do velkoobjemových van o objemu 10 kubíků, vany hnědé barvy jsou pro větve a vany zelené barvy pro trávu, listí a ovoce.

Jen v loňském roce vyvezla firma Slumbi v Bílovci a okolních obcích celkem 86 500 popelnic a 10 300 kontejnerů na směsný komunální odpad, což bylo 3020 tun odpadu. Lidé mohou odpad vozit také přímo do sběrného dvoru firmy Slumbi.