Například v Domě dětí a mládeže (DDM) Kopřivnice zajišťují vedení letních táborů interní pracovníci – pedagogové z DDM. „Pouze u dvou turnusů máme hlavní vedoucí externistky, které s námi spolupracují již více než deset let a absolvovaly kurz hlavních vedoucích,“ sdělila ředitelka DDM Eva Mülerová a dodala, že ostatní personál sice je složený z externistů, ale ze tří čtvrtin z odchovanců DDM.

U táborů pořádaných Sportovními areály Studénka, zabezpečuje vedení táborů Plavecká škola Kopřivnice, která tábory spoluorganizuje.
Novojičínské tábory, které organizuje Středisko volného času (SVČ) Fokus, mají dva interní pedagogy na každém turnusu. „Ostatní vedoucí jsou z řad externistů, kteří se střediskem spolupracují v průběhu celého roku jako vedoucí zájmových kroužků,“ upřesnil zástupce ředitelky střediska Martin Jakůbek.

Také v SVČ Luna v Příboře jsou v čele táborů interní zaměstnanci. Podle ředitelky Lenky Nenutilové, každý z nich zodpovídá za dvě prázdninové aktivity. Jako externí vedoucí táborů jezdí hlavně vedoucí zájmových kroužků. „A máme spoustu vedoucích a instruktorů, kteří s námi na tábory a pobyty jezdili od dětských let a které jsme postupně pro tuto činnost vychovali,“ doplnila Nenutilová.

Vedoucí kroužků, kteří celoročně spolupracují se SVČ BAV klub Příbor, jsou zároveň vedoucími na jejich táborech. Jedná se rovněž, jako jinde, o externisty, kteří zařízení pomáhají po celý rok.

Celoroční spolupracovníci z řad externistů jezdí na tábory rovněž s DDM Bílovec. „Vedoucí táborů dělají rovněž vlastní zaměstnanci,“ poznamenala Tamara Knoppová z DDM Bílovec.

Také v Odrách jezdí jako vedoucí táborů samotná vedoucí tamního DDM Miroslava Horáčková. „Další vedoucí jsou lidé, kteří s námi jezdí patnáct až třicet let a mají dlouholetou praxi. Ostatní beru z řad lidí, kteří s námi už nějakou dobu pracují, nebo s námi od dětství jezdil, takže vím, jaký je a že se na něj mohu spolehnout,“ ubezpečila Horáčková.