Tyto nádoby však na jaře z místních částí města zmizí a nahradí je nové speciální nádoby známé jako kompostejnery.

„Nově bude sběr a svoz bioodpadu ze zahrad nebo rostlinného odpadu z domácností zajišťován přímo od rodinných domů prostřednictvím speciálních nádob, takzvaných kompostejnerů, a to jednou za čtrnáct dní. Svážený bioodpad bude následně předáván na kompostárnu k dalšímu využití,“ nastínil chystanou změnu místostarosta Kopřivnice Stanislav Šimíček.

Obyvatelé všech tří kopřivnických částí tak budou moci nově biologicky rozložitelný odpad odkládat buďto do zmíněných kompostejnerů nebo ho kompostovat svépomocí, popřípadě ho odvézt přímo na kompostárnu Točna v nedalekém Příboře.

„Sběr a svoz odpadu z kompostejnerů a jeho uložení bude hrazeno z poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, proto tyto služby obyvatelé místních částí nebudou platit,“ uvedl Hynek Rulíšek, vedoucí odboru životního prostředí kopřivnické radnice.

Dodal, že o kompostejnery o objemu 240 litrů mohou lidé žádat elektronicky na e-mailu lucie.kubalcova@koprivnice.cz anebo telefonicky na čísle 556 879 781. 

PODMÍNKY PRO ŽADATELE

Pro získání této speciální nádoby na bioodpad ale lidé musí splnit městem stanovené podmínky. Zájemce musí být konkrétně majitelem rodinného domu v místní části a zároveň být na dané adrese hlášen k trvalému pobytu a dále nesmí mít žádné nedoplatky na poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Na základě přijatých žádostí poté odbor životního prostředí sdělí žadatelům termín a místo pro vyzvednutí kompostejnerů a zároveň také poskytne harmonogram jednotlivých svozů.

„Kompostejnery budou předávány zdarma oproti podpisu s poučením, jak s nádobou zacházet, co do ní lze a nelze vhazovat. Věříme, že touto změnou otevřeme obyvatelům místních částí cestu k efektivnějšímu nakládání s bioodpady,“ doplnil Hynek Rulíšek.