Po dlouhých jedenácti letech skončila celková obnova venkovní části historické budovy radnice v srdci Frenštátu pod Radhoštěm.

Poslední stavební zásahy na venkovním plášti objektu se týkaly obnovy fasády budovy ze dvora, uliční fasády směrem od Sídliště Fr. Horečky a venkovního pláště v atriu radnice.

„Celkové náklady dosáhly výše čtyř a půl milionu korun, přičemž část z nich byla kryta dotací ve výši 1,268 milionu z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky,“ sdělila Iva Vašendová, tisková mluvčí města.

Rekonstrukce venkovní části historické budovy radnice zahrnovala nejen novou fasádu, ale také postupnou výměnu oken, restaurátorské práce a sanaci suterénu budovy. Jak připomněla mluvčí města Frenštátu, probíhala v několika etapách, přičemž první etapa proběhla již v roce 2007.

„Budova radnice se nachází na náměstí Míru, které je součástí městské památkové zóny. Proto byly veškeré práce realizovány pod přímým dohledem pracovníků Národního památkového ústavu v Ostravě,“ doplnila Jana Machková z odboru investic a rozvoje MěÚ Frenštát pod Radhoštěm.

Letos v září oslavila frenštátská radnice 128 let od svého vzniku.

Jedná se budovu postavenou v novorenesančním stylu a původně měla sloužit škole. Dříve zde byla strážnice, obchod či spořitelna. Dominantním prvkem je radniční věž, z které jsou překrásné výhledy na město i překrásnou krajinu Beskyd a během letních měsíců je otevřena pro veřejnost.