První z nich se uskuteční v pondělí 16. dubna ve Vlčovicích, v místním kulturním domě. O den později se zástupci města přesunou do Mniší a jako poslední přijedou s občany diskutovat do Lubiny, a to konkrétně ve středu 18. dubna.

Podle informací z radnice bude program všech tří setkání, která začnou vždy v 17 hodin, velmi podobný.

„Nejprve dojde na představení členů komise rady pro město a danou místní část. Následovat bude vyhodnocení Akčního plánu rozvoje města Kopřivnice na léta 2017-2018 a informace o akcích plánovaných na další období,“ přiblížila mluvčí města Jana Hromočuková..

K programu dále dodala: „Posledním a nejstěžejnějším bodem programu bude diskuze s občany, při které mohou obyvatelé kopřivnických místních částí nastínit vedení města problémy, se kterými se potýkají.“ Podrobný program bude zveřejněn ve všech částech na vývěsních plochách.