Měl jste těžké rozhodování? Jak hodnotíte atmosféru, která na ustavujícím zastupitelstvu vládla?

Od začátku jsem propagoval spolupráci všech patnácti zastupitelů, ale bohužel názory a postoje byly tak vyhraněné, že nebyla šance se dohodnout. Bylo to těžké rozhodování, protože opouštím stabilní funkci ředitele na gymnáziu a jdu do vratké funkce politika. Ale věřím, že emoce brzy opadnou, protože dnes z lidí hovořily emoce. Věřím, že i čas ukáže, že to rozhodnutí nebylo špatné. Rozhodovat však budou voliči za čtyři roky. Funkci starosty však neberu jako funkci definitivní a určitě jsem schopen se za čtyři roky s touto funkcí rozloučit.

Jakým směrem se bude město nyní pod vařím vedením ubírat?

Trend rozvoje města je nastaven už dvacet let. Je to snižování zadluženosti města, využívání evropských dotací a další rozvoj města. Podporovat budeme i místní části. Toto volební období nebude obdobím nových a velkých plánovaných akcí, ale spíše bude zaměřeno na obnovu a údržbu majetku města, který je ve značně zanedbaném stavu. Je to trend, který nastavil pan starosta Klimek a před ním ještě paní starostka Kováčiková a určitě nebude nijakým závratným způsobem lámán. Budu se opírat o stabilní a kvalitní personál, který na městském úřadě je. Nechystají se žádné čistky, protože kvalitních a loajálních úředníků je jako šafránu a myslím si, že by to nikomu neprospělo.

Několikrát tady zaznělo, že nebydlíte v Bílovci. Jak to tedy je?

Jsem občan Bílovce. Bydlím dvacet metrů za katastrální hranicí města.