Bioenergetická stanice slouží k ukládání biomasy, hmoty živočišného nebo rostlinného původu, obsahující organické látky. Biostatice zužitkovává a vyrábí z odpadů teplo a elektrickou energii. Odpad z ní pak lze použít jako hnojivo. „V Rakousku nám ukázali stanici původní i moderní. Ta se nám zamlouvala víc,“ sdělil Břetislav Piterák, starosta Veřovic. Ten o biostanici uvažuje již delší dobu. „Chtěli bychom se pokusit o její zřízení. Začíná se však zvyšovat konkurence, protože o ní má zájem více měst a obcí,“ vysvětlil Piterák.

V současné době však řeší problém s územním plánem, protože biostanici v něm zahrnutou nemají. „Změna územního plánu však bude trvat minimálně půl roku,“ přiblížil Piterák. Nejspíše tedy letos v srpnu či září vyhlásí výběrové řízení na zhotovitele. „Už máme vytipované místo, mělo by to být u výjezdu na Ženklavu, poblíž firmy Alve,“ řekl Piterák s tím, že podle doporučení, by biostanice měla být umístěna ve vzdálenosti 150 metrů od obývaných domů.