V dnešní době, která je stále ještě pod velkým vlivem běžně užívaných surovin, jako je například ropa, plyn a uhlí, se čím dál více začíná přemýšlet o zdrojích, které nevyčerpávají nerostné bohatství země. Do této kategorie spadají i větrné elektrárny. Naneštěstí, i tato zařízení mají stále své mouchy a možná kvůli nim, je spousta obyvatel proti jejich výstavbě. Po Odrách nyní následuje Starý Jičín, který taktéž nepostaví na svém území obří věže s vrtulemi.

Téma elektráren padlo na dvanáctém zasedání zastupitelsta starého jičína. Obec však zaujala k jejich výstavbě zamítavé stanovisko. „K výstavbě elektráren se vyjádřili odmítavě obyvatelé Starého Jičína, i různé spolky, jako jsou například myslivci. Navíc to nebylo ani v územním plánu. Dali jsme tedy hlavně na hlas lidu. Zamítavé stanovisko k tomu zaujalo i odbor životního prostředí městkského úřadu,“ informoval místostarosta Leoš Zdražil.

Vystavět obří větrné elektrárny odmítli také oderští zastupitelé na svém květnovém zasedání. O jediný hlas neprošla smlouva o spolupráci s firmou Ostwind, která by na území Veselí, místní části Oder vybudovala další tři větrné elektrárny. Ve Veselí totiž již dvě elektrárny stojí. Osadní výbor Veselí vydal tenkrát souhlas s výstavou, a to i přes fakt, že obyvatelé sousedního Dobešova byli zásadně proti. Dvě stávající věže se totiž nalézají nedaleko jejich domovů a oni se musejí den co den dívat na točící se vrtule. Obyvatelé Dobešova se také odvolávají na poškození scenérie Přírodního parku Oderské vrchy.

Smlouvu s firmou Ostwind odhlasovalo v květnu devět zastupitelů. Vzhledem k tomu, že je oderských zastupitelů devatenáct, nebyla smlouva o spolupráci schválena.

Odersko a zejména oblast Oderských vrchů je často vyhledávanou lokalitou zájemců o výstavbu těchto elektráren. Většina obyvatel oderska se však staví velmi negativně k jejich výstavbě. Společnost Ostwind plánovala svého času výstavbu větrného parku Veselí-Dobešov s celkovým počtem čtrnácti stožárů. Obyvatelé Veselí jsou pro, avšak radikálně proti, se vyjádřili Dobešovští, kteří sepsali i petici. Věže odsoudili také obyvatelé Pohoře, místní části Oder.

Dalším místem na odersku, kde větrníky vyrábí elektřinu, je město Potštát a Luboměř. Na území Potštátu je nyní pět větrných elektráren. „ Obec vyslovila souhlas s výstavbou dvou elektráren, které budou stát na jejím území a budou navazovat na pětici „potštátských“,“ objasnila na začátku roku starostka Luboměře Milada Šmatelková.