Dvě větrné elektrárny na stožárech vysokých osmdesát metrů, které stojí již druhý rok na Veselském kopci, ve Veselí, místní části Oder jsou zatím jediné v této oblasti. Když je společnost Eldaco vystavěla a uvedla do provozu, netušila, jaký zájem o výstavbu větrných elektráren v oderských vrších spustí.

V listopadu 2006 se v Odrách a okolí začalo vážně hovořit o projektu nazvaném Větrný park Oderské vrchy – Veselí, Dobešov. Společnost Ostwind měla v úmyslu postavit na území dvou místních částí čtrnáct stožárů vysokých 105 metrů, jejichž rotor s vrtulemi by měl mít průměr devadesát metrů. Výkon každé této elektrárny měl být 2 megawatty. Tento plán ale vyvolal vlnu nevole hlavně Dobešově, kde asi stovka obyvatel sepsala petici proti výstavbě. Důvodem bylo, že jim vadila už tak dvě blikající monstra, která se točila nedaleko jejich obydlí. „Obyvatelé Veselí to nevidí, ale nám to tam bliká celý den,“ vysvětlovali důvody.

Společnost Ostwind postupně ustupovala ze svých plánů, až dospěla k úmyslu stavby tří elektráren pouze ve Veselí. Celý rok se táhly spory obyvatel Veselí, kteří očekávali, že za elektrárny do jejich místní části půjdou peníze z výnosu na zvelebení obce, a sousedů z Dobešova. Společnost Ostwind chtěla požehnání od zastupitelstva Oder tím, že Odrám nabídla spolupráci při výstavbě větrných elektráren. Po dlouhých tahanicích zastupitelé před několika týdny podpis smlouvy neodsouhlasili.
Na nevhodnost umísťování větrných elektráren na území prakticky celého kraje upozorňuje studie, kterou si nechal vypracovat Moravskoslezský kraj. „Studii zpracovalo regionální centrum EIA, což je renomovaná organizace, která slouží k oponenturám při velkých záměrech, posuzovaných z pohledu vlivu na životní prostředí,“ sdělila vedoucí odboru životního prostředí oderské radnice Noemi Kulíková. Výsledkem studie je i mapka, na níž jsou vyznačena místa, která jsou pro výstavbu elektráren z pohledu studie nevhodná. Ta byla prakticky celá poseta křížky, označujícími nevhodnou lokalitu. Zastupitelka Oder Libuše Králová uvedla, že závěry studie chápe jako fakt, že krajina Oderských vrchů je naprosto neslučitelná s výstavbou větrných elektráren.

Námluvy investorů ale stále pokračují. Dalším místem, které láká investory, je Pohoř, místní část Oder. Česká společnost FD Wind by na kopci na Pohoři chtěla postavit větrný park čítající osm až devět větrných elektráren. Lidé na Pohoři dostali do schránek dopisy, v nichž firma, mimo jiné, nabízí 125 tisíc korun ročně na účet obce za každou provozovanou větrnou elektrárnu po dobu nejméně patnácti let. „Za souhlas dostane každá domácnost ročně příspěvek čtyřicet tisíc korun po dobu nejméně patnácti let,“ stojí dále v dopise. Navíc nejméně 15 let by Pohoř dostávala příspěvek na kulturu ve výši 50 tisíc korun a peníze by investor dal i na opravu kostela. Někteří lidé nadšeně souhlasili. Vedoucí osadního výboru v Pohoři Renáta Nováková uspořádala anketu, z níž nakonec vyplynulo, že řada lidí větrné elektrárny nechce. „Souhlasili jste proto, že vám jsou přednější peníze, než prostředí, ve kterém žijeme,“ oslovila příznivce elektráren na veřejné schůzi na Pohoři.

Momentálně tam situace kolem výstavby elektráren utichla, ale minimálně dvě vyrostou zanedlouho v Luboměři. Pár stovek metrů od hranice Luboměře totiž již stojí nové elektrárny, se kterými souhlasil Potštát na Olomoucku. Obyvatelé Luboměře, kteří bydlí nedaleko kostela, na něj dohlédnou. Celkově by jich na Potštátsku mělo být pět. „Když už to tak dopadlo, že je tady máme mít, tak jsme si řekli v zastupitelstvu, že bychom z toho mohli získat nějakou korunu,“ sdělila starostka Luboměře Milada Šmatelková a doplnila, že obec vyslovila souhlas s výstavbou dvou větrných elektráren, které budou stát na jejím území a budou navazovat na pětici „potštátských.“