V úctě podepsaný, dovoluje si ctěnému obecenstvu z Rybího a okolí zdvořile oznámiti, že počínaje 21. červencem 1930 započal provozovati v nově moderně zařízené pekárně živnost pekařskou Rudolf Bajer.

Tímto oznámením začal vykonávat svou pekařskou činnost Rudolf Bajer v netradiční stavbě s věžičkou, která se svým vzhledem vymyká ostatním rybským domům. Pekárnu později doplnila také první samoobsluha v regionu.

Po vybudování nové prodejny o pár desítek metrů dál v roce 1975 však zůstal objekt prázdný, nevyužitý a rok od roku stále více chátral. To by se ale mohlo už v příštím roce změnit.

Skupinka tamních na-dšenců v čele se starostkou obce Marií Janečkovou se rozhodla, že obnoví zašlou slávu této pozoruhodné stavby, a v září loňského roku založila spolek s názvem Společenské centrum Věžička, který má s objektem velké plány.

Do hledání nového využití věžičky se mimo jiné zapojili také obyvatelé obce, kterým rovněž není lhostejný chátrající stav budovy, jež dnes už patří ke skvostům v celém regionu.

„V tuto chvíli řešíme objekt jako komunitní centrum, které by poskytlo zázemí sociálně ohroženým skupinám lidí. Pro děti tam chceme vybudovat nízkoprahový klub, kde by si hrály a dělaly nejrůznější vzdělávací i pohybové aktivity," řekla k projektu starostka obce Marie Janečková s tím, že ve věžičce by se scházeli také rybští senioři a handicapovaní lidé.

MÍSTO ODPOČINKU PŘI ČAJI I KÁVĚ

V půdním prostoru s věžičkou, který nazývají útulnou, plánují vybudovat čajovnu nebo kavárnu, kde by mohli handicapovaní také pracovat, čímž by se více začlenili do společnosti. „Z kavárny bychom chtěli udělat také východ na otevřenou terasu a na balkonek na věžičce," pokračovala v plánech Marie Janečková.

Z pokojů, kterých je v přilehlém domě hned několik, vybudují klubovny pro zájmové skupiny. Zázemí by tam našli například rybští divadelníci nebo děti ze základní umělecké školy, v úvahu připadají také zkušebny pro řadu tamních nadaných muzikantů.

„Prostor by sloužil i pro setkávání maminek s dětmi. Jedna by tam dokonce chtěla učit angličtinu," poznamenala s úsměvem předsedkyně spolku Radka Honešová. Velký sál chtějí využít pro pořádání klubových koncertů, hudebních i tanečních vystoupení nebo pro školní či jiné umělecké výstavy.

Práce na rekonstrukci věžičky by podle Marie Janečkové mohly začít už příští rok.

„Pokud vše půjde dobře, stavební povolení chceme mít letos do podzimu. Ještě čekáme na vypsání dotačních titulů, do kterých se chceme co nejvíce napasovat. Prozatím nám z toho vychází komunitní centrum, které jsme chtěli už od začátku," doplnila starostka s tím, že na pomoc věžičce vyhlásili i veřejnou sbírku.

Ještě letos, před velkou rekonstrukcí, plánují ve věžičce uspořádat nejrůznější setkání a akce, přičemž tou první by měl být srpnový Restaurant Day. Festival domácího jídla poté vystřídá například přednáška s názvem Co se jí v Koreji, výstava fotografií anebo v závěru roku vánoční výstava.

„Myslím si, že to bude přínos pro celou obec. Každý si ve věžičce najde to své," řekla na závěr Marie Janečková.

Ivana Reková