„Ve srovnání s minulým týdnem to je pokles o 6,6 procenta. Nejvíce postiženou věkovou skupinou zůstávají děti předškolního věku, kromě této věkové skupiny ve všech ostatních věkových skupinách nemocnost poklesla. Nadále se mezi původci akutních respiračních infekcí nijak výrazně neprojevuje účast virů pandemické chřipky,“ uvedla Helena Šebáková, ředitelka Krajské hygienické stanice v Ostravě.

Z dosud 1037 vyšetřených osob byl vir pandemické chřipky potvrzen u 299 z nich (Bruntál – 7, Frýdek-Místek – 23, Karviná – 73, Nový Jičín – 23, Opava – 42, Ostrava – 131). „Ze třiceti odebraných vzorků biologického materiálu nemocných v tomto týdnu byl virus pandemické chřipky zachycen pouze ve třech případech. V tomto týdnu nebylo v kraji hlášeno ani jedno úmrtí v souvislosti s pandemickou chřipkou. Počet dosud zemřelých zůstává stejný, to znamená celkem dvanáct dospělých osob,“ upřesnila Šebáková.