Vlaková zastávka v Jakubčovicích nad Odrou trápila již delší dobu nejen město, ale také majitele kamenolomu. Budova zastávky a nástupiště se totiž nacházely v přímo v areálu kamenolomu. Lidé tak chodili na vlak jednak prašným prostředím, které se při dešti měnilo v zabahněnou plochu, chůze k zastávce byla navíc mnohdy nebezpečná kvůli projíždějícím nákladním autům. „Rozhodnutím jednatelů společnosti Eurovia Lom Jakubčovice byl do plánu investic na loňský rok zahrnut investiční záměr na přemístění zastávky Českých drah,“ uvedl Petr Bauer ze společnosti Eurovia Lom Jakubčovice a potvrdil, že vybudování nového nástupiště, mimo areál kamenolomu, mělo vyřešit letitý problém bezpečnosti cestujících při příchodu k vlakům. „Přiblížením zastávky centru obce se také zvýší kultura cestování a zlepší její dopravní obslužnost,“ poznamenal Bauer.

Projektovou dokumentaci zpracovala projekční kancelář společnosti OKD Doprava a v listopadu 2007 ji předala investorovi k zahájení územního a stavebního řízení. „Stavba byla členěna do pěti stavebních objektů. Vedle vlastního objektu nástupiště řešila přípojku osvětlení, zatrubnění stávajícího odvodňovacího příkopu a opravu příjezdové komunikace spojenou s vybudováním nového obratiště osobních aut,“ upřesnil Bauer.

V září 2008 dostal investor stavební povolení a pověřena firma PKD stavba ze Suchdolu nad Odrou, se pustila do práce, kterou dokončila v prosinci 2008. Krátce nato vydal Drážní úřad Olomouc povolení k zahájení zkušebního provozu, který probíhal do konce března, kdy se uskutečnilo úspěšné kolaudační řízení. Celkové náklady stavby dosáhly téměř 1,5 millionu korun. Objekt zastávky investor předá bezúplatně k provozování organizaci Správa železniční a dopravní cesty.

„Za obec bych chtěla firmě Eurovia Lom Jakubčovice upřímně poděkovat, protože jsme mohli provádět jiné investice v obci,“ sdělila starostka Jakubčovic nad Odrou Zdeňka Ambrožová.