Z toho důvodu město na svých internetových stránkách informuje všechny vlastníky nemovitých kulturních památek, nacházejících se na území Městské památkové rezervace Příbor, že mají možnost zařadit plánované akce na obnovu těchto památek do anketního dotazníku. Ten se stane nezbytným podkladem Ústřední komise Ministerstva kultury pro rozdělení finančních prostředků. Město dále upozorňuje, že příspěvky, poskytované v rámci takzvaného Programu, jsou přísně účelové a mohou být použity jen na úhradu prací, které zabezpečí uchování souhrnných památkových hodnot kulturní památky, nikoliv na její modernizaci.

Finanční příspěvky tedy nebudou poskytnuty na terénní či jiné úpravy okolí památek, pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu či projektovou dokumentaci. Příslušné formuláře jsou k vyzvednutí na zmíněném odboru nebo na webu a termín jejich odevzdání je do 5. listopadu tohoto roku. K formuláři je třeba doložit aktuální a vypovídající fotodokumentaci k akci obnovy kulturní památky.