Většina řek a říček na Novojičínsku kulminovala již ráno mezi šestou a osmou hodinou, pak hladiny různě kolísaly. Ke druhé hodině stoupala hlavně Odra v Bartošovicích a Odrách a Lubina ve Vlčovicích.

Odra v Bartošovicích dosahovala úrovně 356 centimetrů, což bylo jen 24 centimetrů pod hranicí prvního povodňového stupně. Jak již v minulosti několikrát sdělila starostka Bartošovic Kateřina Křenková, ani při prvním stupni nijak velké nebezpečí lidem nehrozí. „Je tam dost prostoru na to, aby se ta voda měla kde vylít,“ uvedla Křenková.

V Odrách chybělo Odře do dvoumetrové značky pro první povodňový stupeň 23 centimetrů. Řeka Lubina v Kopřivnici-Vlčovicích sice kolem druhé hodiny odpolední stoupala také, ale nějaké větší nebezpečí od ní nehrozilo. Zastavila se na 114 centimetrech, přičemž úroveň prvního stupně pohotovosti je 240 centimetrů.

Jedním z nových měřených míst je říčka Sezima v Bravanticích. Tam ale bylo po obědě monitorovací zařízení mimo provoz. Ještě před polednem však ukazoval stav hladiny 88 centimetrů, což znamenalo poměrně dostatečnou rezervu do 120 centimetrů znamenajících první povodňový stupeň. „Zatím to vypadá dobře, ale aby to tak vydrželo,“ vyjádřil se k situaci v Bravanticích tamní starosta Ivo Kočíš.

Stočtyřiceticen­timetrová hranice stanovuje první povodňový stupeň na Tichávce v Tiché a Husím potku ve Fulneku. Na obou tocích byla hladina zhruba v polovině, v Tiché na 70 centimetrech, ve Fulneku to bylo o pět centimetrů více. S napětím sledovali hladinu řeky Luhy v Jeseníku nad Odrou. Tam mají ještě pořád v paměti hrůzy, které natropila povodňová vlna před dvěma roky. Hladina řeky se vyšplhala až na 222 centimetrů, což bylo 28 centimetrů pod úrovní prvního povodňového stupně, ale po poledni začala klesat a kolem druhé hodiny byla již na 206 centimetrech. „Sledujeme to. Máme tady monitorovací zařízení, které nám hlásí, co se děje. Ale zatím to vypadá dobře,“ sdělil Karel Sládeček z Obecního úřadu Jeseník nad Odrou. V té době již klesaly také Lubiuna v Petřvaldě, která byla na 77 centimetrech, tedy 23 centimetrů pod prvním povodňovým stupněm, Jičínka v Novém Jičíně, kde do prvního povodňového stupně na 190 centimetrech scházelo 45 centimetrů a Sedlnice v Sedlnicích. Tam chybělo do 170 centimetrů prvního stupně 22 centimetrů. Na 117 centimetrech v té době kolísala Bílovka v Bílovci, ale i tam scházelo do prvního stupně 33 centimetrů.