Severomoravské vodárny a kanalizace (SmVaK) letošní investice rozloží napříč celým Novojičínskem. Finančně nejnáročnější investicí bude modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod ve štramberské části Kanada.

„Současné technologické zařízení i stavební část již vykazují po letech spolehlivého provozu známky opotřebení. Kapacita bude navýšena ze současných 1250 ekvivalentních obyvatel, což představuje maximálně 250 kubíků odpadní vody denně, na 1800 obyvatel a 320 kubíků za den. Díky tomu budou moci být v případě potřeby napojeny na čistírnu další lokality. Rekonstruováno bude hrubé předčištění, vybudován bude nový stupeň biologického čištění ve dvou paralelních linkách a kalojem. Dojde tak ke zvýšení efektivity čistírenského procesu,“ vysvětlil ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

V nedaleké čističce odpadních vod v Kopřivnici pak bude dokončena rekonstrukce a oprava usazovací nádrže, jejíž železobetonová konstrukce a technologické vystrojení jsou následkem provozu v agresivním prostředí a vlivem klimatických změn značně opotřebovány.

Severomoravské vodárny a kanalizace v letošním roce na Novojičínsku hodlají proinvestovat 100 milionů korun.Severomoravské vodárny a kanalizace v letošním roce na Novojičínsku hodlají proinvestovat 100 milionů korun.Autor: SmVak

„V oblasti kanalizačních sítí je nejvýznamnější připravovanou akcí rekonstrukce stoky a související infrastruktury v délce 420 metrů v Máchově ulici v Novém Jičíně za téměř 16 milionů korun,“ pokračuje Marek Síbrt, mluvčí SmVak.

V Novém Jičíně je plánována také oprava 120 metrů stoky a související odlehčovací komory v ulici Jugoslávská za více než 3,5 milionu korun. Její nevyhovující technický stav je dán především umístěním v nezpevněném břehu potoku Jičínky.

„Řada významných staveb se připravuje také v oblasti dodávek pitné vody. Například ve Štramberku v ulici Drážné bude za deset milionů korun vyměněno více než 1070 metrů litinového potrubí, čímž dojde ke zlepšení kvality dodávané vody, protože současný řad je nezbytné kvůli přítomnosti železa s větší četností odkalovat. Ve Štramberku bude také sanována akumulační komora vodojemu Bílá studna s objemem sto metrů krychlových,“ popisuje ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Severomoravské vodárny a kanalizace v letošním roce na Novojičínsku hodlají proinvestovat 100 milionů korun.Jak doplňuje mluvčí vodáren, v souvislosti s plánovanou opravou místních komunikací městem a kvůli stížnostem na nevyhovující kvalitu vody bude vyměněno 1286 metrů ocelových a litinových řadů ve Fulneku v ulicích Masarykova, Fučíkova a Kostelní.

„Celkové náklady přesáhnou 14 milionů korun, v letošním roce by mělo být proinvestováno více než devět milionů,“ doplnil Síbrt.

Modernizace se dočká také kilometrové ocelovo-litinové potrubí ve Vlčnově, části Starého Jičína, které je v provozu od 40. let minulého století.

„V Novém Jičíně budou modernizovány vodovodní řady v ulici Generála Hladi a v ulici Máchova – zde v koordinaci s městem, které zde plánuje opravu místní komunikace, budeme rekonstruovat i kanalizaci,“ uvedl dále Marek Síbrt.

Další opravy a rekonstrukce SmVak provede během roku také v kopřivnické Lubině nebo v Bartošovicích.

Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVaK) zasobují vodou celý kraj a od ledna letošního roku účtují domácnostem za kubík vodného a stočného 85,08 koruny, což je o 4 koruny více, než platili v roce minulém. Nová cena znamená podle mluvčího SmVaK Marka Síbrta při průměrné spotřebě zvýšení zhruba o 125 korun pro jednoho zákazníka ročně.