Společnost SmVaK od počátku roku navýšila ceny vodného a stočného celkově o 2,34 koruny (všechny ceny jsou uváděny s DPH pozn. red.). Za kubík vody domácnosti zaplatí 42,64 koruny, kubík stočného stojí 38,43 koruny.

Podle generálního ředitele SmVaK Ostrava Anatola Pšeničky se v cenách odrazil vývoj nákladů v nutnosti financovat plán obnovy a oprav vodohospodářské infrastruktury, v nárůstu ceny odebírané surové vody nebo v personální oblasti.

„Naše politika udržuje dlouhodobě výši vodného a stočného v Moravskoslezském kraji několik korun pod celorepublikovým průměrem. Cílem je nadále poskytovat vysoce kvalitní služby v požadovaném rozsahu za přiměřené ceny,“ uvedl již dříve generální ředitel SmVaK. Ne všude ale lidé platí tolik. Zejména v obcích jsou značné rozdíly.

Například v Jeseníku nad Odrou platí domácnosti vodné podle tabulek SmVaK, tedy 42,64 koruny za kubík. Za stočné ale platí jen 23,90. „Je to proto, že vodovod je ve správě SmVaK, zatímco kanalizace a čistírna odpadních vod je ve správě obce. Vodné se platí SmVaK a stočné se na základě podkladů platí obci,“ vysvětlil Karel Sládeček, správce vodovodu a kanalizace v Jeseníku nad Odrou.

Ceny platí pro všechny místní části s výjimkou Blahutovic nad Odrou. Vzhledem k tomu, že tam není kanalizace, tak stočné lidé neplatí a za kubík vodného vynaloží 37,95 koruny, neboť vodovod má ve správě obec.

Opačná situace je v Bordovicích, kde lidé platí plné stočné, neboť vypouštějí odpad do kanalizace, kterou před pár lety společně vybudovali s Lichnovem a poté předali do správy SmVaKu. Za kubík vody ale lidé v Bordovicích zaplatí jen 16 korun. „Máme vlastní zdroj, vlastní vodovod, stočné se platí podle tabulek SmVaK,“ sdělila pracovnice obecního úřadu v Bordovicích Blanka Hoďáková s tím, že zdroj vody slouží hlavně Bordovicím a pro několik domů v Lichnově, které stojí poblíž hranice Lichnova a Bordovic.

Žádné stočné neplatí obyvatelé Hodslavic. Platí pouze 26,45 koruny za vodné. „Máme vlastní zdroj vody a máme v správě vodovod, takže můžeme mít tu cenu jinou, než kdyby to spravovala firma,“ uvedla pro Deník Marie Pavlátová, ekonomka Obecního úřadu Hodslavice.

Dodala, že asi dva roky cenu vodného obec neměnila, ale lidé se musí připravit na to, že budou platit více. Obec se totiž chystá budovat kanalizaci. „Po jejím dokončení budou lidé muset začít platit také stočné,“ uzavřela Marie Pavlátová.