Loni ochránci přírody otevřeli první zastavení u Bannerovy studánky nedaleko hotelu Salaš u Nového Jičína. V pátek 7. června zpřístupnili další tři zastavení.

Všechna, nyní již čtyři, zastavení spojuje originální informační tabule ve tvaru vola. Ta na přední straně uvádí místní zajímavosti, na druhé straně informace o Volské stezce.

Volská stezka. Ilustrační foto.

„Pokud bychom šli od východu, narazili bychom nejdříve poblíž obce Sedlnice na infotabuli s názvem Sedlnické sněženky, která se zaměřuje na sněženku podsněžník. Sněženkami je okolí této obce pokryté každé jaro. Dále se po trase Volské stezky dostaneme do Libhoště, kde se dočteme o nedalekém lese Roveň, jednom z mála zachovalých fragmentů velkých hraničních hvozdů. Projdeme-li lesem, dojdeme do zaniklé osady Zámeček, místa s pohnutou historií, kde odpradávna stávala krčma, využívaná právě honáky volů a později výletníky. V dobách nedávných tam byla vojenská základna. Poslední zastavení, které bylo otevřeno už loni na podzim, je u Bannerovy studánky – pěnovcového prameniště vyvěrajícího z kopce Hůrka,“ přiblížila Kateřina Adámková z Kanceláře Ústřední výkonné rady ČSOP.

Volská stezka je několikaletý projekt místní organizace ČSOP Studénka, zaměřený na obnovu a unikátní interpretaci přírodního a kulturního dědictví v koridoru slavné Volské stezky, prastaré dobytčí cesty, která před staletími spojovala Krakovsko s Vídní. Fragmenty této bývalé „dobytčí dálnice", se v Poodří zachovaly nejlépe z celé její trasy.  Zachovaly se unikátní úvozy, části pastevního lesa, dokonce se ví, kde byla napajedla. Koridor, kterým se stáda dobytka hnala, je znám zhruba od Skotnice po Bělotín.