„V regionu mi lidé říkali, že není dobré funkci místopředsedy opouštět, ale funkce, která neumožní naplnit cíle, nemá valného smyslu,“ zdůvodnil pro Deník svůj konec Ivo Vondrák. Svou pozici hejtmana si hodlá udržet a je přesvědčen, že nedělá nic, co by ji mělo ohrozit.

Jaké hlavní závěry ta část zasedání, které jste se mohl zúčastnit, přinesla? O čem se jednalo?
Byla řeč především o mé osobě kvůli tomu, co jsme řekli s Tomášem Macurou. Já už jsem ale na předsednictvo šel s tím, že rezignuji na post místopředsedy. Vnímám, že ta funkce s sebou nepřináší to, co jsem očekával – tedy vliv na politiku hnutí. Také jsem přednesl, že by stálo za to uspořádat programovou konferenci a říct si, co chceme, nebo nechceme v hnutí dělat. Koho chceme oslovit a jakým způsobem. To byly dva body, které jsem přednesl, ten druhý je nyní závislý na vůli předsednictva. Zda budou chtít konferenci uspořádat. Já jsem navrhl, že bychom ji mohli uspořádat právě u nás v Ostravě, protože už tam byla jednou. Sice byla úspěšná, ale její výsledky nedopadly na úrodnou půdu.

Myslíte, že programová konference je cesta, jak probrat, kudy by se mělo hnutí ubírat, když jste čelní představitele za rok ve funkci místopředsedy o svých názorech a postojích nedokázal přesvědčit?
Nemyslím, že bych je nepřesvědčil. I dnes byla diskuse širší a zaznívalo, že bychom se o tom měli pobavit. Člověk to musí zkusit. Strávil jsem v hnutí ANO už šest let a považoval bych za zajímavé, kdyby se diskuse do budoucna rozvíjela. Obávám se, že to, co nám dávají do vínku, tedy že jsme se stali levicovými populisty, mi nehoví. Rád bych, kdybychom se odklonili zpět a byli opět onou catch-all-party pro všechny. Spousta lidí tento názor respektuje.

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák po jednání předsednictva hnutí ANO o výsledku prezidentských voleb, 8. února 2023, Praha.
VIDEO: Ivo Vondrák skončil jako místopředseda ANO, rozhodl se sám

Říkáte, že nemyslíte, že jste předsednictvo nepřesvědčil. Proč jste tedy rezignoval?
Protože předsednictvo, které máme, není takové, které by mě vnímalo jaké svého hráče, parťáka. Mají pocit, že jsem se vymezil příliš ostře, že by to místopředseda neměl dělat. Já jsem odůvodnil, proč jsem to takto udělal, ale víc bych nechal v jednacím sále. Pokud svou funkcí nejste schopni nic prosadit, může jako katalyzátor pomoci právě diskuse ve veřejném prostoru.

Nejvyšším představitelům hnutí tedy vadila spíše vaše osoba než změny, které jste navrhoval a na kterých byla částečná shoda, chápu to správně?
S tím bych asi polemizoval. Až když jsem s programovým návrhem přišel, začalo se o tom – a tedy i o mně – diskutovat a objevovaly se názory, že by změna stála za to. Účastnil jsem se mimochodem našeho krajského předsednictva hnutí a tam kolegové říkali, že by to mohlo být docela zajímavé a pro budoucnost přínosné. Bylo by dobré, aby lidé slyšeli, kudy se chceme ubírat.

V uplynulých týdnech jste říkal, že chcete vést nejprve diskusi. Když jste ale na předsednictvo přicházel, už jste byl rozhodnutý funkci složit. Kdy jste se pevně rozhodl?
Upřímně řečeno jsem na nějakou diskusi už moc nevěřil. Vím, co se děje v klubu i mezi ostatními místopředsedy, proto jsem nevěřil, že by někdo diskusi chtěl vést. Samozřejmě, lidé u nás v kraji mi říkali, že by nebylo dobré tuto pozici opouštět, ale budu se opakovat – funkce, která neumožní naplnit cíle, nemá valného smyslu, proto jsem odstoupil.

Zůstanete dál řadovým členem hnutí, nebo vás napadly i myšlenky opustit jeho řady úplně?
Zatím nic takového nezaznělo. Žádnou výzvu, abych hnutí opustil, jsem na předsednictvu neslyšel. I to dokazuje, že hnutí ANO je demokratické a snad i onou catch-all-party. Ale je příliš předčasné o něčem takovém hovořit. Tomáš Macura deklaroval svou červenou linii pro opuštění hnutí, já mám také svou červenou linii, kterou bych nechtěl překročit. Pro mě by byla osudová chyba, pokud bychom chtěli participovat na vládě společně s SPD nebo komunisty. Tomu se chci vyhnout, v opačném případě bych musel z hnutí definitivně vystoupit.

Politolog a rodák z Bludova Stanislav Balík.
Politolog Balík: Vondrákova frakce je pro politiky ANO nejistý podnik

Alena Schillerová vás nedávno opakovaně označila za zrádce. Zopakovala vám to i nyní z očí do očí, nebo to byl spíše mediální vzkaz a reakce na vaše kroky?
Nevybavuji si, že by mi dnes někdo osobně řekl, že bych byl zrádce. Někteří to ale vnímají jako zradu – a možná spíše voliči, což mohu potvrdit. Jsou lidé, kteří mi v tomto smyslu píší. Na druhé straně mám spoustu ohlasů lidí, kteří to vnímají naprosto opačně. Byl to vyšší princip, který jsem považoval za nutné sdělit, ale nebylo to nic plánovaného. Musel jsem to říct v okamžiku, kdy jsem na to byl paní Bastlovou v Ptám se já dotázán.

Co znamená vaše rozhodnutí skončit v předsednictvu ANO pro Moravskoslezský kraj?
Myslím, že nic. Domluvili jsme se na svolání krajského zastupitelstva hnutí. Primátor (Havířova Josef Bělica, pozn. red.) si ho svolal a dostal stoprocentní podporu. Já se také chci setkat, protože o hejtmanovi rozhoduje právě zastupitelstvo. V daný okamžik nedělám nic, co by bylo v rozporu s tím, co jsem dělal dosud a co by mělo ohrozit moji pozici hejtmana Moravskoslezského kraje. Je to samozřejmě jakýsi vnitrostranický problém, který jsme s Tomášem Macurou způsobili tím, že jsme řekli, co jsme řekli, ale podle mě jedeme dál, úkolů je spousta.

Řada voličů vás však mohla volit do funkce právě proto, že jste členem hnutí ANO, které má v našem regionu silnou podporu. Neobáváte se, že byste po této kritice mohl přijít o jejich přízeň?
Aby bylo jasno, já se nezříkám hnutí ANO. Je možné, že někteří voliči mě teď už nebudou mít rádi, na druhé straně je tady spousta voličů, kteří mi píšou právě z opačného pohledu. A dokonce jich je výrazně více. Spousta lidí si uvědomuje, že autonomie v rámci kraje funguje, a to velmi dobře. Já se samozřejmě těchto lidí neptám, kdo je straník nebo letitý volič hnutí ANO, ale píšou mi třeba lidé, kteří měli dilema. Na jedné straně chtěli volit mě, protože vnímají jakousi pozitivní proměnu kraje, ale na druhé straně nechtěli podpořit hnutí ANO. A tito lidé mi teď píšou, že konečně mohou dát hlas mně. Do voleb je však daleko a i já si musím srovnat v hlavě, co dělat dál.

Několikrát jste nejen dnes zmínil primátora Ostravy Tomáše Macuru. Proběhla u vás mezi čtyřma očima diskuse na toto téma?
Ano. My jsme nejprve nezávisle na sobě řekli, že nebudeme volit Andreje Babiše. A to skutečně nezávisle – bez jakékoli komunikace či synchronizace. Nyní už se ale samozřejmě bavíme, jak postupovat dál, abychom mohli dotáhnout věci do konce. To je přirozené. Nyní spolu komunikujeme a jsme v tom zajedno. Do budoucna je hlavní cíl jasný – transformace regionu je navýsost nutná, máme šanci ji provést a dokončit.

Uděláte nyní za postojem „nevolím Andreje Babiše“ tlustou čáru, nebo jej hodláte zaujmout i u dalších typů voleb?
Toto téma bych teď nechtěl otevírat, protože nevíme, co bude. Prezidentská kampaň ve druhém kole byla nejen námi vnímaná jako nepovedená, naopak ta první část povedená byla. Závisí to tedy na tom, co se bude dít, ne na osobě Andreje Babiše jako takové. To souvisí s programovým ukotvením hnutí. A v tom už nechci panu předsedovi do ničeho mluvit, je to jeho výsostné rozhodnutí, musí se rozhodnout sám.

Andrej Babiš (vlevo) a Ivo Vondrák na archivním snímku Deníku.
Hejtman Vondrák jede do Prahy diskutovat o budoucnosti ANO. Nebo pro ortel?

V posledních týdnech jste byl jedním z nejskloňovanějších politiků v zemi a určitě toho máte plnou hlavu. Jaký pocit ve vás nyní převažuje?
Převažuje u mě pocit radosti z toho, že jsem to řekl. A teď to nemyslím ve vztahu k Andreji Babišovi, ale ohledně toho, co se nyní z politiky vytrácí. Mám pocit, že stranickost hraje větší roli než vnitřní integrita. Troufám si říct, že mi to do jisté míry pomohlo, řekl jsem něco, čemu jsem věřil, a nechtěl jsem lhát. Nechtěl jsem kličkovat a vyhýbat se palčivému tématu. Udělal jsem to proto, že jsem polovinu života žil v těžké totalitě a de facto schizofrenii. Doma jsme říkali něco úplně jiného než venku v běžném životě, a tím nemyslím jen schůze. Po devětaosmdesátém jsem si řekl, že tohle už nikdy nechci. Proto jsem to řekl. Je to pro mě trošku vyšší mravní princip, kteří někteří mí straničtí kolegové nejsou s to pochopit, ale takový je můj lidský rozměr toho, co jsem udělal.

K TÉMATU

Co o hejtmanu Vondrákovi a jeho konci v předsednictvu hnutí řekli ostatní?

Karel Havlíček, místopředseda hnutí ANO
„Troufám si tvrdit, že to bylo konstruktivní jednání. Samozřejmě nemohu popřít, že jednotliví členové předsednictva vznesli kritické názory vůči panu Vondrákovi. Neřekl bych však, že šlo o neporozumění v otázce dalšího směřování a nebo o diskuse nad frakcemi. Určitá míra kritiky byla dána spíše nad formou, jakou byl prezentován názor pana hejtmana, jinak to proběhlo velmi korektně. Ocenili jsme, že pan hejtman Vondrák sám vznesl návrh k rezignaci, ostatní ho vzali na vědomí a pak už jsme diskutovali spíše záležitosti kampaně a dalších věcí, ve kterých budeme pokračovat.“

Andrej Babiš, předseda hnutí ANO
Předseda hnutí Andrej Babiš nekomentoval Vondrákovo rozhodnutí a počínání ani na zasedání předsednictva, ani posléze před médii. „Pana Vondráka komentovat nebudu,“ vzkázal jasně. Na otázku uspořádání programové konference o budoucnosti směřování hnutí ANO reagoval předseda spíše negativně. „My jsme takové konference už měli. První zorganizoval pan Macura a pan Vokřál. A nic z toho nevypadlo. Potom jsme měli další konferenci, kterou zorganizovali pan Jelínek a pan Hercman, to bylo na základě žádosti pana Vondráka. Taky z toho nic nevypadlo. Myslím, že jsme hnutí pro občany a víme, kam směřujeme,“ nepřímo dementoval Babiš Vondrákovu myšlenku.