Chystá město Bílovec v blízké době nějakou větší investiční akci?

Město Bílovec má připraveno několik důležitých investičních akcí. Zmíním alespoň dotační tituly - jsme připraveni podat tři žádosti o dotaci v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2022, podprogram Podpora „Podpora obcí s 3 001 - 10 000 obyvatel“ u Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Týkají se obnovy místní komunikace, modernizace a obnovy tělocvičny Základní školy TGM a stavebních úprav, rekonstrukce a přístavby jídelny s výdejnou v Základní škole a Mateřské škole Stará Ves. Věříme, že bude dotačně podpořena alespoň jedna zmíněná akce.

Město Bílovec má šest místních částí.Město Bílovec má šest místních částí.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Jak to ve městě vypadá s bytovou a individuální výstavbou? Jsou ve městě podmínky pro stavbu rodinných domů?

O bydlení v Bílovci je velký zájem. Město Bílovec vlastní celkem 271 bytů, a to včetně sociálních. V roce 2021 bylo vybudováno pět nových bytových jednotek na Slezském náměstí, které si vyžádaly bezmála 4 miliony z rozpočtu města. Dále město Bílovec vyčlenilo také částku zhruba 1,5 milionu korun na rekonstrukci vnitřních prostorů bytového domu číslo 1087 v Radotínské ulici, který získalo město v dražbě. V tomto domě by mělo vzniknout devět nových bytových jednotek. Kromě zmíněných investic do bytových a nebytových prostor investoval Bílovec dalších 4,6 milionů korun do pravidelné údržby domů, bytových a nebytových prostor města. Pro individuální výstavbu rodinných domů město připravuje studii Dopravní obslužnosti Horního Radotína, která by měla pomoci zpřístupnit pozemky a umožnit tak výstavbu v této atraktivní lokalitě.

Město Bílovec má šest místních částí.
Město Bílovec načalo další století své historie

Když se ohlédnete za dosavadním volebním obdobím, které letos končí, je nějaká investiční akce, kterou byste chtěla vyzdvihnout nad ostatní?

Pro mě jsou všechny investiční akce stejně důležité. Podařilo se nám spojit takzvané jižní město s památkovou zónou novým spojovacích chodníkem, vedle kterého vzniklo zázemí s posilovacími stroji a v rámci participativního rozpočtu byla vybudována smyslově edukační zahrada. Zvýšili jsme bezpečnost na Ostravské ulici vybudováním nového přechodu pro chodce se zpomalovacím semaforem, máme dvě krásné nové naučné stezky. A osobně jsem hrdá na Expozici středověku na našem zámku v Bílovci, kterou navrhujeme do soutěže jako Památku roku 2021.

Město Bílovec má šest místních částí.Město Bílovec má šest místních částí.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Potýká nebo potýkalo se město při realizaci některých akcí s většími obtížemi?

Samozřejmě, že ano. Sekundárními dopady pandemie jsou covidové karantény, oslabení firem, zrušená výběrová řízení, ve kterých firmy nedeklarují vysoutěžené ceny. Taky jsme zaznamenali nezájem o malé projekty ze strany projektantů. Opravdu to není lehké období.

Je něco, co vám v Bílovci chybí? Co byste chtěla, aby ve městě bylo?

Nový zubař. Ačkoliv jsme nabídli vše, co bylo v našich silách – finanční bonus, možnost bydlení, ordinaci, stejně jako jiným obcím, se nám nepodařilo získat nového stomatologa. Vím, že je to celorepublikový problém. Bílovec má v současnosti pět zubařů, kteří již mají plnou kapacitu. Na druhou stranu mám radost z toho, jak si Bílovec polepšil v aktualizovaném žebříčku měst a obcí z pohledu kvality života. Jedná se o speciální projekt Obce v datech, fungující od roku 2018, který má za úkol zjistit a vyhodnotit, jak se v dané obci s rozšířenou působností žije, popsat silnější i slabší stránky života v jednotlivých regionech. V celorepublikovém měřítku nám patří 93. místo, v rámci Moravskoslezského kraje nám nyní patří krásná 2. příčka. Což je výrazné zlepšení od minulého roku, kdy nám patřilo 136. místo v rámci České republiky a 6. místo v rámci Moravskoslezského kraje. Od loňského roku Bílovec postoupil výše převážně díky zlepšení v kategorii Vztahy a služby.

Město Bílovec má šest místních částí.Město Bílovec má šest místních částí.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek