Nové šatny na Bystrém, místní části Trojanovic, stojí zhruba rok. O tom, jakým způsobem se uskutečnilo výběrové řízení, se ale hovořilo ještě letos v červnu na zasedání zastupitelstva a mluví se doposud. Možná i proto, že části okraje střechy již začínají rezivět.

O co šlo?

Zjednodušeně se dá říci, že obec vyhlásila výběrové řízení, které vyhrála s nejnižší nabídkou Severomoravská stavební společnost Nový Jičín (SMSS NJ). Jenže náhle se obec rozhodla pro jinou technologii a proběhlo druhé kolo výběrového řízení. I v tomto případě měla nejnižší nabídku zmíněná novojičínská společnost, jak je patrné z materiálů zaslaných redakci starostou Trojanovic Jiřím Novotným. Ještě ten den po obchodním jednání ale nakonec zvítězila firma EB stavební z Frenštátu pod Radhoštěm, jejíž nabídka 4,877 milionu korun s DPH byla o 73 tisíce korun nižší, než nabídka SMSS NJ.

Starosta Novotný zaslal redakci Novojičínského deníku vysvětlení, v němž stojí, že původně měla být stavba realizována systémem KLH, což je masivní panelová konstrukce z lepeného dřeva. „Dvě kola proběhly hlavně proto, že byly velké disproporce v některých položkách, tyto by se projevily ve vícepracích,“ uvedl starosta Novotný s tím, že zastupitelé nakonec rozhodli upustit od systému KLH a rozhodli se pro levnější variantu. „Firmy nemohly tušit, kterou variantu zastupitelé vyberou. Kdybychom chtěli realizovat systémem KLH, byla by vybrána firma SMSS NJ,“ sdělil Novotný, podle nějž tak obec ušetřila 655 tisíc korun.

Případem se zabýval i finanční výbor Zastupitelstva obce Trojanovice, který ve zprávě upozornil, že poté se změnila technologie, firma SMSS NJ navýšila cenu o 191 tisíc korun, zatímco EB stavební cenu prudce snížilo o 570 tisíc korun. Komise rovněž naznačila výhrady k některým cenovým položkám. „Ceny v rozpočtu nejsou obvyklými cenami, neboť se pohybují o 25 procent výše nad cenami ceníku URS,“ stojí v závěru zprávy. Členové komise doporučili projednat věc v zastupitelstvu a nechat provést znalecký posudek k uvedeným skutečnostem. Zastupitelstvo vzalo zprávu finančního výboru na vědomí. Pro znalecký posudek hlasovali pouze tři zastupitelé, sedm bylo proti.

Miroslav Hruška, ředitel Severomoravské stavební společnosti Nový Jičín se k výběrovému řízení neměl chuť vyjadřovat. „Nechci se k tomu vracet. Byla soutěž, dali jsme nabídku, byli jsme nejlevnější. Pak oni dali nějaké doplňující podmínky a ve druhém kole už jsme nejlevnější nebyli. Nemá to cenu rozebírat,“ uvedl ředitel „poražené firmy“.

Forma EB stavební mimo jiné vyhrála také výběrová řízení na opravy kapliček v Trojanovicích. V prvním případě dala nabídku zhruba 174 tisíce, konkurence 186 tisíc korun. Původní cena se navýšila o 51,5 tisíce za vícepráce. Ve druhém případě byla nabídka EB stavební 272 tisíc, konkurence dala nabídku 284 tisíc korun. Cena se navýšila o 20 tisíc korun za vícepráce za opravu schodiště. „Výběr provedl starosta obce, kontrola byla provedena ze strany dodavatelů dotací,“ uvedl k tomuto starosta Trojanovic.