Pracovníci CHKO Poodří letos hodlají s pomoci obyvatel okresu výskyt rostliny pouze zmapovat. „V povodí Odry dosáhla křídlatka v některých místech již alarmujícího stavu, který se nedá řešit jednotlivě,“ potvrdila Kateřina Genčiová z oddělení péče o krajinu chráněné krajinné oblasti. Pokud se prý nezasáhne nyní systematicky, od pramenišť všech přítoků Odry, lze v příštích letech očekávat masivní šíření zmíněné rostliny. Na Novojičínsku se křídlatka údajně vyskytuje takřka všude. „Je rozšířena od Libavé až po Polanku nad Odrou,“ naznačila.

Ochranáři stanovili harmonogram boje proti křídlatce. Podle něj vyzývají všechny vlastníky pozemků, na kterých se křídlatka uchytila, aby se jim ozvali. „Už volali lidé z Nového Jičína, Štramberku, Frenštátu, dokonce i ze Zubří,“ vyjmenovala Genčiová lokality, kde křídlatka bují. A doufá, že do konce září se správa CHKO Poodří dozví i o dalších místech s výskytem křídlatky. „Likvidace několika rostlin je k ničemu. Navíc kosení křídlatku nezničí, to může udělat jen herbicid,“ upozornila s tím, že příští rok chce chráněná krajinná oblast podat žádost na peníze pro realizaci likvidace křídlatky.

Křídlatka pochází z východní Asie, vyskytuje se také v Evropě, Severní Americe a Austrálii. V České republice patří mezi progresivní invazivní druhy. Obsazuje především břehy potoků a řek, výjimkou však nejsou ani okraje komunikací, navážky a skládky, parky a zahrádky. Šíří se pomocí oddenků, ideálně v době povodní, a svým vzrůstem vytlačuje veškerou původní vegetaci.

V povodí Odry se vykytují tři druhy křídlatky: křídlatka japonská, křídlatka sachalinská a kříženec křídlatka česká. Zatímco křídlatka japonská vyrůstá do výšky dvou metrů, sachalinská může narůst ještě o metr až metr a půl výše. Křídlatka česká dosahuje více než dvou metrů.