V úvodu projednávání tohoto bodu starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký připomněl, že na předcházejícím zasedání zastupitelstva byli stěžovatelé z bytového domu na Bulharské ulici, kteří si stěžovali na hluk z venkovní akce na nedalekém Výletišti v Hřbitovní ulici. Zastupitel Jiří Klein tehdy navrhl, aby se město zabývalo vytvořením vyhlášky, která by obyvatele před rušením hlukem z akcí v době nočního klidu ochránila.

„Dozrál jsem ke stanovisku, že nechám vypracovat právní službou, jestli je toto cesta, jak ochránit obyvatele nejen té lokality ale obyvatele celého města Nový Jičín,“ uvedl Stanislav Kopecký.

Dagmar Veličková, vedoucí odboru kanceláře vedení města, dodala, že obyvatelé Bulharské ulice, kvůli nimž se záležitost začala projednávat, si stěžovali nejen na hluk, ale i na další projevy spojené s těmito open air akcemi.

„Připomínám, že poškozování majetku je minimálně přestupkem, znečišťování veřejného prostranství je přestupkem, znečišťování pozemních komunikací je přestupkem a přestupkem je také rušení nočního klidu. Připomeňme si, že hluk z produkcí ve venkovním prostoru není hlukem ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví a nevztahují se na něj hlukové limity, které jsou dány prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu. Hygiena proto neměří žádnou hlukovou hladinu a nemá pro to žádné kompetence k řešení,“ řekla Dagmar Veličková a poznamenala, že to, jestli se fyzická osoba cítí být rušena na určitém místě, je čistě subjektivní záležitost a odvolávala se rovněž na skutečnost, že loni byly v Novém Jičíně řešeny jen dva přestupky proti nočnímu klidu, předloni žádný.

Poté Dagmar Veličková ocitovala stanovisko právní služby, podle nějž vydání obecně závazné vyhlášky takového charakteru nezajistí efektivnější ochranu proti negativním následkům těchto open air akcí, než jaké je možno dosáhnout důsledným využíváním nástrojů, které poskytuje stávající právní úprava.

Zastupitel Jiří Klein upozornil, že oznámení je mnohonásobně více než těch, které se dostanou k řešení před správní orgán a doplnil, že obyvatelé Bulharské se vylekali, když pořadatel akcí proklamoval, že hudební akce na Výletišti v Hřbitovní ulici budou každý pátek a sobotu do 5 hodin ráno.

Velitel městské police Daniel Rýdel uvedl, že ve skutečnosti se akce konala třikrát a strážníci v souvislosti s ní přijali sedm oznámení. „Ve všech případech strážníci vyhodnotili, že nedošlo k rušení nočního klidu, vedoucí odboru přestupkových agend Bohuslava Černá poté doplnila, že kvůli Výletišti projednávají tři přestupky.

Krátce před hlasováním ještě zaznělo, že městská policie by měla být aktivnější při odchodu návštěvníků open air akci, kteří po cestě dělají nepořádek. Sedmnáct zastupitelů posléze hlasovalo pro to, aby se žádná nová vyhláška omezující konání kulturních akcí pod širým nebem nevytvářela.