„Předpokládám, že k výměně se dostaví asi třetina řidičů. Zbytek nepřijde zmnoha důvodů,“ uvedl vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství vNovém Jičíně Libor Macíček na adresu 2600 řidičů, kteří si musí průkaz do konce roku vyměnit. „V součastné době odbavujeme všechny žadatele průběžně bez dlouhých čekacích dob. Registr je méně vytížen vúterý a čtvrtky,“ vzkázal šoférům stím, že pokud nechají výměnu na poslední dny roku, nastanou problémy.

Stím souhlasí Zdeněk Polášek, vedoucí stejného odboru vKopřivnici, kde mají do konce roku vyměnit 2650 průkazů. „Situaci zvládneme za předpokladu, že týdně vyměníme 250 řidičských průkazů spodmínkou, že se budeme věnovat pouze výměně. Lidé ale musí chodit, ne jako minulý týden, kdy jich bylo jen třiapadesát,“ poukázal.

Podle Anny Padrtové, vedoucí frenštátského odboru dopravy, se lidé na výměnu ptají. „Ale zvýšený nárůst žádostí je velmimalý. Většina žadatelů po podání informace řekne: Tak to máme ještě dost času, to přijdeme až vprosinci,“ prozradila a dodala, že úředníci marně vysvětlují, že žádosti podané vprosinci již nebudou do konce roku vyřízeny.

Takřka zoufalí jsou znezájmu šoférů vBílovci. „Lidé naprosto na jakékoliv výzvy kvýměně nereagují,“ přiznal Miroslav Besta. Obdobně mluvil i Jan Skalka, vedoucí odboru dopravy vOdrách. „Mírný nárůst zaznamenáváme po upozornění vmédiích. Trvá to však krátkou dobu,“ naznačil. Potvrdil, že vpřípadě rapidního nárůstu žadatelů, je oderská radnice schopna otevřít další přepážku.

Problematikou výměny řidičských průkazů se intenzivně zabývá i ministerstvo dopravy. „Upozorňujeme řidiče, kteří si nepožádají o výměnu řidičského průkazu do konce listopadu, že se vystavují riziku vydání řidičského průkazu až na počátku roku 2008. V prvních dnech roku 2008 se tedy budou při řízení vystavovat nebezpečí postihu za řízení bez platného řidičského průkazu,“ vzkazují ministerští úředníci.

úřad počet ŘP na výměnu

Nový Jičín 2600

Kopřivnice 2650

Frenštát p. R. 1280

Bílovec 1580

Odry 960