Na pozvánce vypadalo vše nevinně, mělo se jednat o veřejnou prezentaci záměru společnosti LB Cemix s. r. o. - Výroba hydraulických pojiv Štramberk. Veřejné projednání se dělo ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Už to, že mezi zástupci společnosti Cemix LB seděl na pódiu také Josef Lasselsberger, rakouský jednatel a zároveň majitel společnosti.

Záměr představili projektový zpracovatel projektu Daniel Bubák a manažer společnosti Josef Jurák.

Daniel Bubák uvedl, že záměr se skládá ze dvou částí. „Tou první je výstavba nového závodu, kde bude výroba hydraulických pojiv, což je vlastně výroba cementu. Druhá část stanovuje určité změny ve využívání ložiska tohoto vápence,“ nastínil Daniel Bubák s tím, že důvodem je, aby vytěžená surovina se nevyvážela v surovém stavu, ale aby se komplexně využila maximálně.

Daniel Bubák ujistil, že objem těžby zůstane zachován, pak se ale přítomní dozvěděli, že dojde k rozšíření těžebního ložiska, dále, že v prvních 10 letech by měla být těžba do 275 metrů nad mořem, do dvaceti let by se ale měla prohloubit až na 220 metrů nad mořem.

Na tyto informace začali přítomní v sále reagovat tím, že kdo jim zajistí, že se nezmění odtokové poměry podzemních vod. Další negativní reakce zazněly, když zástupci firmy Cemix informovali, že při výrobě cementu se bude používat v pecích uhlí. Někteří argumentovali nárůstem dopravy, což ale vyvrátil Josef Jurák, když upřesnil, že automobilová doprava se sníží ze 164 jízd na 100 jízd denně. Dodal, že přibude přibude okolo 5 vlaků denně, ale zruší se vlečka Kotouč.

Negativních reakcí stále přibývalo, týkaly se také způsobovaných otřesů nebo prašnosti. „Použití uhlí je krok zpátky! Pane Lasselsberger pro mě je vaše cementárna neakceptovatelná,“ uvedl jeden z přítomných.

Jedna z účastnic rovněž poukázala na spalování uhlí v cementárně. „Vy to máte uvedené přímo v záměru - že negativním aspektem záměru, i když nepatrným, je čtyřiadvacetihodinový koncentrát SO2, což souvisí se spalováním uhlí, a proto by do budoucna bylo dobré uvažovat s využitím jiných alternativních paliv,“ citovala žena.

Předkladatelé záměru argumentovali, že budou splněny všechny evropské limity, reakcí jim bylo, že papír snese cokoliv a vše se dá dnes zaplatit, i posudky. Chvílemi se ozývaly výkřiky: „Vy si namastíte kapsu a my budeme mít nemocné děcka!“

Někteří přítomní hovořili přímo k majiteli firmy a vyzývali ho, aby opustil své sídlo v Rakousku a přestěhoval se do Štramberka. Opakovaně vyjadřovali obavy o možném poklesu stavu podzemních vod, což přítomný hydrolog nevyvrátil. „Co budete dělat, když se nám voda ztratí? Budete nám ji vozit v cisternách?“ ptal se jeden z občanů. Další kriticky poukázal na skutečnost, že některé odpovědi předkladatelů záměru obsahovaly výrazy Myslíme si, Budeme se snažit a podobně.

Stejné veřejné představení záměru se mělo uskutečnit ve čtvrtek 7. listopadu v Ženklavě. K věci by se poté měli vyjádřit zastupitelé.