Třeba cechovní artikule Bedřicha ze Žerotína z roku 1539 nebo knihovna generála Laudona, která byla považována za ztracenou. „Slavnost města zahájí ve čtvrtek 5. září v sedmnáct hodin výstava 700 let města Nového Jičína v místním Žerotínském zámku. K vidění budou listiny, česká občanství, kroniky a privilegia města. Mnohé z nich budou veřejnosti zpřístupněny vůbec poprvé," upozornila Marie Machková, tisková mluvčí Nového Jičína.

Jedná se například o privilegia Voka III. a Jana IV. z Kravař na Jičíně z roku 1373, nařízení císařovny Marie Terezie na omezení přepychu mezi obyvatelstvem z roku 1743, kroniku města Nového Jičína z let 1850 až 1881 nebo koncesní listinu císaře Františka Josefa I. na projekt dráhy Ratiboř - Opava - Suchdol - Nový Jičín - Trenčín z roku 1875. Tato nevšední výstava potrvá do 31. října a po jejím skončení budou archiválie opět uzavřeny, a to i pro badatele, protože i ti je mají k dispozici už jen v digitální podobě.

Další unikátní výstava se uskuteční od 7. do 28. října na zámku v Kuníně. Vůbec poprvé se tam lidé seznámí se sbírkami vojenských plánů, map, atlasů a knih generála Laudona, které se v Rakousku považují za nezvěstné a ztracené.

„Výstavu Generál Loudon: Cesta k nesmrtelnosti pořádá Správa zámku Kunín ve spolupráci s knihovnou Národního muzea jako dar Novému Jičínu k sedmistému výročí jeho trvání," připomněla dále Marie Machková. V rámci sobotního programu slavností bude přímo na náměstí k vidění také výstava fotografií, která bude mapovat péči o kulturní památky ve městě.

„Budou na ní také představeny QR kódy, kterými město během několika týdnů označí třináct památek na svém území. Tyto tabulky nabídnou majitelům takzvaných chytrých mobilních telefonů v textové či zvukové verzi informace o vybraných kulturních památkách," dodala k další výstavě tisková mluvčí města s tím, že na Staré poště bude týž den otevřena výstava ke 450. výročí budovy.