Projekty mají za cíl přiblížit žákům zábavnou a interaktivní formou historii naší země za poledních sto let.

„Již nějakou dobu žáci pracují v hodinách dějepisu, českého jazyka, občanské výchovy, zeměpisu ale i výtvarné či hudební výchovy na jednotlivých projektech, prezentacích a výzdobě, které budou vystaveny v prostorách školy,“ sdělila Iva Vašendová, tisková mluvčí města Frenštát pod Radhoštěm a upřesnila, že vše vyvrcholí v pátek 26. října, kdy se žáci prvního i druhého stupně se svými třídními učitelkami a učiteli vydají po stopách naší republiky.

Postupně budou procházet školou a řešit tematicky zaměřené úkoly přiměřené jejich znalostem a možnostem, jako jsou kvízy, dějepisné domino, tajné kódy a podobně V tento den také vybraní žáci devátých tříd představí ostatním spolužákům své prezentace na téma 100. výročí vzniku České republiky.

Oslava výročí 100 let vzniku Československa - Ilustrační foto.

Žáci druhého stupně například ve výuce cizích jazyků popisují české osobnosti.

„V rámci hodin zeměpisu, českého jazyka a občanské výchovy vypracovávají mapy, tabulky, prezentace k jednotlivým významným událostem a rokům ve stoleté historii naší země. Každý ročník druhého stupně má přidělen jeden významný rok - 1918, 1938, 1948, 1968. Výsledky jejich snažení ve formě výtvarných prací, informačních panelů, prezentací ozdobí prostory školy a galerie,“ uvedla Markéta Rárová, učitelka dějepisu a anglického jazyka a vedoucí projektu.

V hodinách hudební výchovy si žáci připomněli českou hymnu.

Pozadu nezůstávají ani žáci prvního stupně, kteří v projektových hodinách doplňují výzdobu školy. „V prostorách školy jsou teď umístěny například návrhy vlajek z roku 1918, královské koruny, netradičně zpracovaná výtvarná podoba prezidenta Masaryka nebo mapu ČSR z roku 1918 a také státní symboly,“ doplnila Markéta Rárová.

Čtvrtá a pátá hodina projektového dne ve čtvrtek bude pomyslným vyvrcholením oslav 100. výročí republiky ve škole.

„Žáci druhého stupně si vyslechnou prezentace připravené jejich spolužáky týkající se významných historických dat a osobností republiky. Poté obdrží pracovní listy s úkoly a otázkami, na něž odpovědi najdou nejen v prezentacích, ale také ve vystavených pracích. Pracovní listy máme připraveny i pro děti z prvního stupně. Navíc si všichni žáci své znalosti budou moci ověřit v učebnách s kvízy, dominem, pexesem a dalšími tematickými herními prvky,“ uzavřela vedoucí projektu.