Oslavě sta let patřila celá sobota. Den otevřených dveří, který netradičně nesloužil k náboru nových žáků, ale jako oslava významného výročí, začal již v devět hodin ráno. Všechny pamětníky, současné žáky s pedagogy i zvědavé návštěvníky přivítal ředitel školy Pavel Janek. Ten Deníku prozradil, co za nápadem uspořádat oslavu stálo. „Na začátku všeho byl vlastně dotaz jedné z žákyň, co že se v této budově kdysi nacházelo. Ten dotaz byl tedy vlastně trošku drsnější, zněl něco jako jestli je pravda, že zde za války sídlilo gestapo,“ prozradil Janek. Přestože dotázaná učitelka byla prý dotazem překvapena, navrhla žákům, aby po historii budovy začali společnými silami pátrat.

První kroky zvídavých žáků směřovaly do kopřivnického muzea na Fojtství, kde oslovili vedoucího Ondřeje Šálka. Ten zajímavou historii objektu pomohl rok po roce odkrýt. „Žáci v průběhu pátrání dostali nejen odpověď na svou otázku, ale také zjistili, že minulost naší školy je natolik zajímavá, že by bylo škoda nechat ji jen tak být, neseznámit s ní i ostatní Kopřivničany,“ uvedl ředitel. A nápad na oslavu výročí byl na světě.
Na oslavu sta let se pedagogové i žáci důkladně připravili. Na návštěvníky v sobotu čekaly nejen vypulírované učebny, prezentace z akcí školy, ale také vystoupení a dokonce i muzikál, který sklidil obrovský potlesk obecenstva. Každý z příchozích navíc hned u vstupu obdržel leták, který jej seznámil nejen s historií, ale také se vzpomínkami některých pamětníků. „Děti ve spolupráci s učiteli naplánovaly, že osloví lidi, kteří měli s budovou něco společného a jejich vzpomínky sepíšou,“ uvedl Janek.

Přestože plánování oslavy provázely ze strany ředitele školy obavy, zda Kopřivničany vůbec osloví, návštěvnost předčila veškerá očekávání. „Musím říci, že jsem měl ze začátku obavu, protože jsme tuto akci nezaměřili výhradně na rodiče žáků. Ale chtěli jsme zkusit oslovit pamětníky. Nakonec jsme ale velice příjemně překvapený. Účast je totiž hojná,“ uvedl v sobotu Janek. Také návštěvníci si nápad pochvalovali. „Moc se nám tato akce líbí. S manželem jsme zde kdysi chodili do školy, tak jsme si přišli zavzpomínat,“ sdělil oslovený manželský pár.