Cílem této tradiční akce je upozornit na smrtelnou nemoc – idiopatickou plicní fibrózu (IPF) – a zachytit ji včas. Zájemci si mohou nechat prověřit stav svých plic bez objednání a doporučení praktického lékaře. Akce je součástí celorepublikového Týdne IPF.

„Čím dříve u pacienta IPF nebo jinou plicní nemoc odhalíme a zahájíme léčbu, tím výrazněji můžeme zvýšit kvalitu jeho života,“ vysvětlil lékař Dušan Velart, který provozuje plicní ambulance v Novém Jičíně na ulici K nemocnici, v Příboře, Odrách a Frenštátě pod Radhoštěm. „Do dne otevřených dveří se letos zapojí všechna naše pracoviště,“ upřesnil.

Otevřeno bude rovněž Plicní středisko Bílovec v Tkalcovské ulici. Dušan Velart doplnil, že lonivyšetřili pneumologové v Moravskoslezském kraji 40 lidí, podezření na IPF nezaznamenali, odhalili však další plicní nemoci, nejčastěji astma nebo chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN).

Podle Martiny Šterclové, předsedkyně Sekce pro intersticiální plicní procesy (SIPP) České pneumologické a ftizeologické společnosti by ambulantní pneumologové rozhodně neměli jakékoli změny u svého pacienta podceňovat.

„Nálezy, které nedokážou rozklíčovat, by měli konzultovat v některém ze 17 specializovaných center. Komunikaci mezi pneumology, radiology a odbornými pracovišti nově usnadňuje aplikace IPFchecker prostřednictvím které pneumolog obratem zjistí, zda je třeba pacienta poslat do specializovaného pracoviště.

Rovněž může přes tuto aplikaci požádat o objednání nemocného do některého ze specializovaných center, kde nemocné léčí,“ sdělila Martina Šterclová a dodala: „IPF neumíme vyléčit, ale včasným podáním léků jsme schopni úbytek plicních funkcí zpomalit. Život pacienta lze prodloužit až o polovinu. Neléčení nemocní bohužel zpravidla do 3 let umírají.“

IPF je onemocnění, které poškozuje plicní sklípky. Jemná plicní tkáň se mění na husté vazivo a kvůli tomu plíce tuhnou. Změna je nevratná. Nemoc se nejčastěji projevuje dušností a kašlem. Pacienti přestávají stačit svým vrstevníkům a ani v klidu se nemohou zcela nadechnout. Možným příznakem IPF jsou i paličkovité prsty a nehty ve tvaru hodinových sklíček.

Smrtelným onemocněním trpí v Česku přibližně 2 000 pacientů. Lidé by neměli jakékoli obtíže s dýcháním podceňovat. IPF a jiná závažná onemocnění plic vyloučí jen komplexní vyšetření u plicního lékaře. Včasná léčba před rozvojem výrazných obtíží může nemocným výrazně zkvalitnit a prodloužit život.

Kompletní seznam zapojených ambulancí je dostupný na www.plicnifibroza.cz.