Správou železnic o přípravách stavby přes území svých obcí. Právě na obyvatele Jistebníku bude mít stavba velký dopad. Z obcí ve spolku se připravovaná trať nejvíce dotýká vedle Jistebníku také Hladkých Životic a obce Vražné, jednání se zúčastnili rovněž zástupci Suchdola nad Odrou a Studénky, kteří do budoucna zvažují připojení ke spolku.

„Snahou spolku a zapojených samospráv je vyřešit budoucí stavbu již v projekční fázi. Po realizaci díla je velmi složité a komplikované cokoliv řešit. To ukazuje naše zkušenost z jednání s ŘSD. Tento státní podnik neplní podmínky pro provoz D1 procházející našimi územími zadané při výstavbě dálnice, a vypadá to, že není síla, která by to mohla změnit,“ vysvětlil důvod svolání schůzky předseda spolku Jaroslav Varga.

Vizualizace VRT Přerov - Bohumín. Drahotuše
Rychlodráha Přerov - Ostrava už má smlouvy na projekty, stavba VRT se přiblížila

Zástupci obcí tak bedlivě sledují přípravu stavby vysokorychlostní tratě a trvají na vyřešení všech sporných bodů již v projektu. Marek Pinkava, zástupce Správy železnic potvrdil, že varianty vedení tratě řešili u Hranic, Vražného a Jistebníku.

„Postupujeme vždy stejně – připravíme tři až čtyři varianty, o kterých pak společně diskutujeme. Máme za sebou úpravy cest v Polance, změn doznal návrh také v Ostravě. V téměř celé délce trasy jsme měnili budoucí výšku trati, aby lépe odpovídala potřebám samospráv. Specificky se to týkalo například průchodu trati kolem Hladkých Životic,“ sdělil Marek Pinkava, jenž jednání s člen spolku považuje za konstruktivní.

V Jistebníku byl zásadním problémem průjezd VRT ve směru na Ostravu mezi stávající železniční dráhou a budovou nádraží a následné křížení obou drah v úseku Jistebník a Ostrava Svinov. „Původně plánovanou trasu a křížení obou drah se již podařilo posunout do polí směrem ke Studénce a vést ji dále od obydlí. Zatím přetrvává problém u některých zemědělců kvůli rozdělení jejich pozemků novou tratí, a s tím spojených těžkostí při přejíždění při jejich obhospodařování,“ uvedla starostka Jistebníku Šárka Storzeová.

Jistebník, to jsou nejen rybníky, sochy a Galerijní ulice. Obec toho může nabídnout více.
Jistebník není jen Galerijní ulice, tradici zde má i hudba

Starostka Hladkých Životic Irena Ravčuková, místopředsedkyně spolku, ocenila úpravu výšky mostů trati na katastru své obce a její posunutí směrem k dálnici, což vyloučí původně plánovanou demolici rodinných domků. „Ocenila bych další podrobnější informace, co se bude bourat, jak nás stavba na konkrétních místech ovlivní,“ doplnila Irena Ravčuková.

Potřebám občanů se upravovaly také cest v Polance nebo odvodnění a záchytných nádrží ve Vražném. Správa železnic přislíbila další jednání s obcemi o konkrétních postupech, setkání s vlastníky pozemků a nemovitostí, které jsou v blízkosti plánované tratě, jakmile bude projektová dokumentace zpřesněna, a posléze také veřejné projednávání projektu v obcích.

Ivana Gračková, která spolek mediálně zastupuje, připomněla, že vyjednáváním podmínek stavby i provozu liniových staveb přijatelných pro život v obcích se spolek zabývá už od roku 2020, kdy byl založen v reakci na komplikované dohody s ŘSD k provozu dálnice D1. Se Správou železnic svolal první pracovní jednání 23. září 2021, protože členské obce postrádaly informace o přípravách stavby a jejich dopadů na život v obcích.