Na celkem čtrnácti panelech se mohou návštěvníci seznámit s nejčastějšími takzvanými konfliktními druhy živočichů v České republice.

„V posledních letech se opět rozhořívají pradávné konflikty mezi člověkem a některými druhy zvířat. Do krajiny se opět vrací druhy jako je bobr, vlk, rys, vydra a další. Čím to je, proč se to děje?

Mezi hlavní důvody patří změny hospodaření v kulturní krajině, dopady ochranářských opatření, zintenzivnění chovu ryb a řada dalších,“ uvádějí pořadatelé k výstavě, na které se zájemci dozví mimo jiné také něco o ochraně těchto tvorů a jejich současném rozšíření, ale i o ekologii, jádru konfliktu a v neposlední řadě také o tom, zda a jak je možné získat náhradu za škody, které způsobí.

Výstava v Bartošovicích potrvá až do 24. září.