Nenadálou situací se zabývali na svém posledním zasedání příborští zastupitelé. Vítěz veřejné soutěže, který měl domky postavit, totiž od záměru ustoupil.

Místostarostka Příbora Dana Forišková připomněla, že loni 23. června na zasedání zastupitelstva bylo určeno pořadí účastníků vyhlášené veřejné soutěže o zřízení práva stavby pro realizaci bytové výstavby na pozemku 2178/7.

Heipark v Tošovicích u Oder, 4. ledna 2023.
VIDEO: Na Novojičínsku se nelyžuje, provozovatelé areálů čekají na ochlazení

„Účastník, který se umístil na prvním místě, ze soutěže odstoupil. Byl osloven účastník, jenž se umístil na druhém místě, a to společnost Promet Management Service (Promet) se sídlem v Ostravě. Město se dotázalo, zda společnost má zájem o realizaci předloženého záměru, společnost potvrdila zájem a následně proběhla jednání zástupců města se zástupci společnosti,“ nastínila Dana Forišková, načež doplnila, že 16. listopadu 2022 ale společnost Promet oznámila, že odstupuje od záměru realizace výstavby. „Důvody společnost neuvedla,“ podotkla místostarostka Příbora.

Zastupitel Jan Malík v reakci na situaci navrhl usnesení, v němž zastupitelstvo ukládá radě města vytvořit skupinu ze zástupců všech politických subjektů, která vypracuje koncepční studii využití tohoto pozemku v různých variantách. Zároveň Jan Malík vyzval místostarostku, aby kontaktovala společnost a zjistila, jaký měla důvod k odstoupení od záměru.

Dana Forišková uvedla, že Jaroslav Šimíček, vedoucí odboru investic, rozvoje a správy majetku, se se společností spojil, ale nepochodil. „Společnost chce jednat kompletně s celým vedením města. Takže dokud nebude nové vedení města, nepřijdou (příborští zastupitelé od loňských komunálních voleb do současné doby stále nezvolili starostu města a některé členy rady města – pozn. red.). Zkusíme je oslovit znovu,“ dodala Dana Forišková.

Václav Altrichter v roce 2017 v ostravské katedrále s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem.
Farář terorizovaný StB v Kopřivnici zemřel při silvestrovské mši v klášteře

Zastupitelé tak vzali odstoupení společnosti Promet od záměru výstavby na vědomí a zadali radě města úkol vytvořit skupinu podle návrhu Jana Malíka.

V zadání veřejné soutěže město stanovilo výstavbu třípodlažních bytových domů do výše 11 metrů, s maximálním celkovým počtem 70 bytových jednotek. Nejmenší bytová jednotka by měla být 2+ KK s minimální výměrou 50 metrů čtverečních. Město stavebníkovi poskytne na dobu 5 let právo stavby, to zřídí za úplatu 11 milionů korun bez DPH. V případě dostavby včas, pak pozemky pod stavbou budou převedené již bezúplatně na vlastníka, zpevněné plochy a vegetační úpravy budou bezúplatně převedené na město.