Zastupitel Stanislav Šimíček (KDU-ČSL) se zeptal, zda při plánování rozpočtu na příští rok se bude pamatovat na výstavbu cyklostezky, která by se napojila na cyklostezku, kterou v současné době buduje město Frenštát pod Radhoštěm.

Stanislav Šimíček připomněl, že už v roce 2013 tehdejší starosta Kopřivnice Josef Jalůvka usiloval o cyklostezku, která by vedla přes Vlčovice, místní část Kopřivnice, směrem na Frenštát pod Radhoštěm.

„Tehdy jsme oslovili město Frenštát, aby začali budovat cyklostezku ze své strany, po dlouhých letech se to městu Frenštát daří, budují cyklostezku, u nás se to ale nedaří,“ konstatoval Stanislav Šimíček. Nato podotkl, že ví, že byly problémy ohledně výběru tras, ale poté co možné trasy projel s Jiřím Štěpánem, vedoucím Odboru rozvoje města, zjistil, že některé trasy jsou uskutečnitelné. „Tak se chci zeptat, zda už se našla varianta, která by napojila tuto cyklostezku,“ řekl Stanislav Šimíček.

Starosta Kopřivnice Miroslav Kopečný (ODS) uvedl, že město v této záležitosti koná nějaké kroky. „Všichni jste byli informováni o tom, že v rámci pozemkové přípravy a průzkumu u majitelů pozemků, jestli nás tam s cyklostezkou pustí, jsme narazili na jednoho vlastníka z Vlčovic, který vlastní skoro polovinu pozemků potřebných pod tu ckylostezku. Spojili jsme se se starostou Frenštátu a s paní starostkou z Tiché, sepsali jsme společný dopis na toho vlastníka, ten jsme se mu pokusili předat. Tento vlastník, bohužel, dopis nechtěl převzít. Dostal ho do schránky,“ sdělil kopřivnický starosta a dodal, že s dotyčným vlastníkem krátce žádost projednali a nabídli mu nějakou spolupráci. K tomu Miroslav Kopečný doplnil, že určité pozemky tohoto vlastníka zabere také ředitelství silnic a dálnic při výstavbě nového obchvatu Vlčovic.

„On tak přijde o podstatnou část svých pozemků, takže uvidíme, zda na ten náš dopis bude reagovat,“ pokračoval Miroslav Kopečný s tím, že město prověřuje ještě dvě další možné trasy.

Práce na cyklostezce z Frenštátu pod Radhoštěm pokračují. Jan Janotka, referent odboru investic

a rozvoje MěÚ Frenštát pod Radhoštěm uvedl, že už jsou dokončeny práce na pravém i levém břehu řeky Lomné u železničního mostu, probíhají práce po pravém břehu Lomné v úseku od cesty na Bystré po katastr obce Trojanovice a stejně tak stavba gabionové stěny u lávky přes Lubinu. „Dále byla osazena ocelová konstrukce lávky, provedena zátěžová zkouška a probíhá betonáž mostovky,“ upřesnil Jan Janotka.

Stavba cyklostezky byla zahájena 11. března, termín dokončení je podle smlouvy 15. listopad.

Celkové náklady byly navýšeny na částku více než 41 milionů korun. Město na stavbu cyklostezky získalo dotaci ve výši 22,492 milionu korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Cyklostezka prochází katastry tří obcí, Frenštátu pod Radhoštěm, Lichnova a Tiché. Je dlouhá více než 6,5 kilometrů, končit má v místě Na Okluku, kde by se na ní měla napojit cyklostezka od Kopřivnice.