Stavba nového chodníku v Mniší se pravděpodobně protáhne. Za delší dobou rekonstrukce stojí starý propustek pod tamní cestou na zasypaném mlýnském náhonu a přeložky inženýrských sítí. Plánovaný termín dokončení v pořadí druhé etapy výstavby, který byl 30. června, tak s největší pravděpodobností padá. Dokončení se protáhne.

„Při výkopu kanalizace jsme objevili propustek a sítě, u kterých se kolize se stavbou nepředpokládala. Propustek byl již, ve spolupráci se správcem komunikace, sanován a na dvou místech byly přeloženy vodovodní přípojky. Bohužel však musíme provést ještě přeložku plynu, což je administrativně náročné. Dle provozovatele plynovodů zabere příprava a samotná realizace minimálně tři měsíce," objasnil důvody zpoždění stavby Martin Lapčík z odboru rozvoje města. Nyní se čeká na stanovisko plynáren, poté se musí zpracovat projektová dokumentace přeložky a teprve pak vydá stavební úřad stavební povolení a přeložku bude možné realizovat.

Přes komplikace přišla kopřivnická radnice s dobrou zprávou, podle níž se v současnosti připravuje další etapa rekonstrukce komunikací v Mniší.

„Stavba chodníku, který výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti pěších v místní části Mniší, začala vloni. V první etapě byl vybudován úsek chodníku u silnice pod školou, mezi kaplí a mostem, kde navázal na nový přechod pro chodce. Úpravami prošla také blízká točna autobusů, pod níž byla zrekonstruována kanalizace," připomněla změny tisková mluvčí města Kopřivnice Lucie Petříčková, s tím, že aktuální etapa řeší pokračování chodníku od mostu směrem do Vlčovic.

Kromě samotného chodníku zahrnují úpravy také vybudování dalšího nasvětleného přechodu, účelové odvodnění komunikace, palisádové zídky a opravy dotčených oplocení. „Jsme rádi, že do nás radnice konečně investuje. Cesty si opravu zasloužily," kvitují rekonstrukci, i přes průtahy, obyvatelé Mniší.

Opravy v místní části stály město nemalé peníze. Kvůli technicky náročné stavbě opěrných zdí ve svahu pod školou přesáhly náklady první etapy 16 milionů korun, z čehož přibližně 5 milionů získala radnice ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Náklady na druhou etapu činí 4,5 milionu korun, přičemž tentokrát pokryje 85 procent výdajů dotace. Nyní připravuje radnice žádost o další dotaci na realizaci třetí etapy chodníku v Mniší. Pokud Kopřivnice s žádostí uspěje, mohla by být realizace dalšího úseku zahájena už letos na podzim.