Chystá město Fulnek v blízké době nějakou větší investiční akci?

Čtrnáct dnů po mém nástupu do funkce přišel covid, takže se mi ta situace trochu zkomplikovala. Nemohl jsme být moc v kontaktu s lidmi a řešil jsem hlavně covidovou problematiku. Žádné rozjeté větší akce jsem nezdědil, takže jsme si musel postupně vybudovat náhled na to, co by město potřebovalo nejvíce. První rok byl hlavně ve zpracovávání projektových dokumentací na akce, u nichž jsme cítili, že by měly být prioritní. Hned v únoru jsme podepsali nejhlavnější a nejproblematičtější akci, která nás čeká – výstavbu nové mateřské školy. Řešilo se to tady dlouhých asi třináct let a všichni mí předchůdci to odkládali. Myslím si, že ty děti musí mít kvalitní prostory, takže tato největší akce nás teď čeká. Předpokládaná cena je 98 milionů korun, pro Fulnek je to ale priorita. Akce je rozložená do dvou let.

Co další priority?

Jako další velkou prioritu vnímáme zahájení odkanalizování ve všech místních částech, které město má. Ani jedna není odkanalizovaná, částečně jsou jen Jerlochovice. Jsou na to z minulosti zpracované studie. Už tehdy, asi před šesti, sedmi lety byl odhad nákladů na 360 milionů korun, v dnešních cenách je to tak půl miliardy. Řekli jsme si, že bychom rádi zvládli odkanalizovat všechny obce do roku 2030. Na to, stejně jako na jiné akce, se budeme snažit získat dotace. Už jsme zadali první projektovou dokumentaci, a to na Děrné-Kostelec. Příští rok bychom tam už mohli začít kopat. Čeká nás ještě další velká investice, tou je rekonstrukce kláštera, který jsme v roce 2019 získali od Moravskoslezského kraje. Skládá se z kostela, který kraj ještě poměrně slušně spravil, druhá část konventu je totální ruina. Když jsme to od kraje přebírali, požádali jsme, aby nám objekt na několik let aspoň z větší části zabezpečil proti dalšímu chátrání, což kraj provedl tak, že provizorně opravil střechu. Nezatéká tam. Máme poměrně krátkou dobu na zahájení rekonstrukce, zatím ale nevíme, jakou cestou se ubírat a čemu by ten objekt měl sloužit. Udělali jsme na to téma anketu, bohužel se sešlo velmi málo názorů, asi sedmdesát, a ty ještě byl hodně roztříštěné. Jinak máme zainvestovaných hodně dílčích drobnějších věcí.

Jak to ve městě vypadá s bytovou a individuální výstavbou? Jsou ve městě podmínky pro stavbu rodinných domů?

Podmínky pro stavbu rodinných domů tady jsou. V minulosti město nechalo udělat čtyři studie, tři z nich se ale týkaly pozemků soukromých vlastníků, jedna studie byla z větší části na pozemcích města. Studie byly i správně zahrnuty v územním plánu, takže jsme z toho mohli vycházet. Jednali jsme s jednotlivými vlastníky všech pozemků, některé jsme vykoupili a již se zpracovává studie. V první etapě, která má být hotová projektově i se schválením stavebního úřadu ještě v tomto roce, bychom chtěli poskytnout zhruba čtyřicet pozemků pro výstavbu rodinných domů. Asi polovina pozemků je ve Stachovicích, kde už je vše na stavebním úřadu, takže v polovině roku už by mohly začít prodeje. Další lokalita je ve městě za klášterem, tam má být asi jedenáct parcel a třetí lokalita je ve Vlkovicích, kde jsou čtyři parcely. V loňském roce jsme zadali přepracovat studii lokality za hřištěm, neboť už nebyla aktuální. Projekčně by se měla řešit v tomto roce. Uvidíme, jaký bude zájem.

close Fulnek je město, které má potenciál přilákat turisty. info Zdroj: Deník/Ivan Pavelek zoom_in Fulnek je město, které má potenciál přilákat turisty.

Jak to bude se sítěmi?

Počítáme s tím, že všechny tyto lokality jako město zasíťujeme včetně příjezdové komunikace a veřejného osvětlení. Takže to bude jen o tom, aby se stavebníci připojili. Chceme tyto pozemky prodávat za vyvolávací cenu, která bude korespondovat s náklady, jež do toho město vložilo. Nechceme na tom vydělávat. Mělo by to sloužit mladým rodinám a střední generaci, abychom ve městě udrželi stabilizaci populační křivky, protože v poslední době se město, stejně jako celý kraj, vylidňuje.

Potýkalo se město při realizaci některých akcí s většími obtížemi?

Vzhledem k tomu, že jsme se pouštěli hlavně do projektových věcí a běžných akcí se moc nedělalo, tak jsem se s tím nějak výrazně nesetkal. Nějaké problematické záležitosti byly při budování cesty ke kostelu v místní části Jerlochovice. Chtěli jsme tam kvůli starším lidem dát veřejné osvětlení až ke kostelu, ale obyvatelé z okolí začali sepisovat petici o světelném smogu, takže to zhatili. Chceme rovnoměrně dávat do všech místních částí a rozhodování necháváme na osadních výborech, ať si samy určí s občany, co chtějí a co ne.

Je něco, co vám ve Fulneku chybí? Co byste chtěl, aby ve městě bylo?

Fulnek je nádherné historické město, ale nefunguje tady žádný historický ruch. A to je to, co bych chtěl. Oživit náměstí, aby se tady něco dělo. Náměstí delší dobu odumírá, nejsou tady žádné restaurační zařízení, obchody. Možná je to slabou kupní sílou, způsobenou zřejmě tím, že mnoho občanů odjíždí za prací do Ostravy, Nového Jičína a podobně a tam si i nakoupí. Místní obchodníci ale živoří. Chceme nalákat turisty – Muzeum Novojičínska otevřelo nový Památník Jana Amose Komenského, zrenovoval se kostel Nejsvětější Trojice, o němž se hovoří jako o barokní perle severní Moravy, a snažíme se otevřít síň slávy Petry Kvitové. Doufám, že někdy do půlky roku už to bude. Pokud by se podařilo nalákat turisty, budeme se snažit o to, aby na náměstí bylo nějaké restaurační zařízení. Na zvýšený zájem turistů se může nabalit více služeb.

Máte ve městě oblíbené místo, které rád navštěvujete?

Mám psa a s ním chodívám často na procházky. Nejkrásnější trasy jsou na zámeckém kopci. Je to krásná lokalita až k Jestřabí, případně až ke Stříbrnému jezírku za Jestřabím. Pěkná procházka je i na druhý kopec ke klášteru a škole.