Štramberská výstavní síň, pojmenovaná po slavném kopřivnickém rodákovi Zdeňku Burianovi, je před dokončením. V objektu, který budou v budoucnu obývat obrazy tohoto slavného malíře, chybí dokončit už jen pár nezbytností.

„Stavba je skoro hotová,“ potvrdil Pavel Podolský, místostarosta města Štramberk a pokračoval: „V tuto chvíli zbývá ještě dokončit střechu nad objektem. Poté přijde na řadu vybudování výtahu, schodiště a zvedací plošiny, díky které se do muzea dostanou i lidé na invalidních vozících.“

Protože stavebních prací již mnoho nezbývá, Podolský předpokládá, že síň by měla být dokončena již zanedlouho. „Myslím si, že stavební práce by mohly skončit do konce října, maximálně půlky listopadu,“ uvedl místostarosta. „Poté bude objekt nějakou dobu obývat firma, která bude mít na starosti interiér,“ doplnil vzápětí. Jedním dechem ale dodal, že přes brzký konec prací, počítá město s otevřením síně až na začátku roku příštího. „Vzhledem k tomu, že přes zimní období není ve Štramberku až taková návštěvnost, a navíc je potřeba čas na přípravu expozice, výstavní síň otevřeme nejspíš až někdy na jaře,“ potvrdil místostarosta.

Přestože výstavní síň, která kromě vystavování obrazů poslouží i k přednáškám a prezentacím, ve Štramberku léta chyběla a většina obyvatel její zřízení přivítala, našli se i tací, ve kterých stavba nadšení nevyvolala. Po památkářích, s nimiž štramberští zastupitelé vedli dlouhé diskuze, se na prozatím posledním zasedání zastupitelů objevil občan, který taktéž proti objektu vystoupil. „Chtěl bych od pana místostarosty vysvětlit, proč dochází ke znehodnocení historicky cenné budovy, jež kvůli razantnímu snížení střechy, minimálně o sto centimetrů, zcela ztrácí původní podobu?“ vznesl dotaz jeden z přítomných občanů. Vzápětí se dožadoval také vysvětlení toho, proč došlo k výměně podle něj zachovalých trámů.

„Výška střechy, která pro nás byla samozřejmě závazná, byla snížena jen asi o padesát centimetrů,“ oponoval muži místostarosta s tím, že vysvětlil i důvod snížení: „Protože jsme nešli se zateplením dovnitř, jak navrhovali památkáři, ale kvůli dostatečné výstavní ploše a zachování autentičnosti trámového půdního prostoru jsme jej instalovali ven, muselo ke snížení střechy dojít. Každopádně jsme se ji snažili snížit jen o nezbytné centimetry, tak, abychom zachovali původní průčelí domu.“

K možnému zachování původních trámů a jejich sanaci se Podolský vyjádřil takto: „Sanovat se dá dneska již všechno, ale je to vždy otázka finančních prostředků,“ upozornil místostarosta. „Sanovali jsme jen konce několika trámů a stálo nás to sedmdesát tisíc. Dokážete si představit, na kolik by vyšlo, kdybychom se rozhodli sanovat trámy všechny?“ uzavřel debatu Podolský.

Projekt, jenž byl připravován několik let a z více jak 90 % financován z prostředků Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. „Věříme, že síň Zdeňka Buriana bude významným kulturním stánkem, který do Štramberka nepřiláká jen vyznavače díla Zdeňka Buriana, ale že to bude i zajímavost pro turisty a místo, kde budou moci děti rozvíjet svou fantazii,“ uvedl závěrem Podolský.